UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.40.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - możliwość przekazania odpadów budowlanych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2018-02-16

Data odpowiedzi: 2018-02-27

Treść wniosku:
Zwracam się z prośbą o przekazanie informacji o możliwości bezpłatnego bądź odpłatnego przekazania na terenie Gminy Olsztyn odpadów budowlanych w postaci tworzyw sztucznych, folii po opakowaniach, styropianów i kartonów. Chciałbym w cywilizowany sposób, zgodnie z przepisami prawa oraz dbając o środowisko pozbyć się materiałów odpadowych pozostałych po prowadzonej budowie.
Jednocześnie nadmieniam, że powołana przez Gminę Olsztyn spółka (ZGOK z o.o z siedzibą w Olsztynie), której celem jest realizowanie obowiązku w zakresie utrzymania porządku i czystości - nie przyjmuje tego rodzaju odpadów od mieszkańców Olsztyna (odpłatnie bądź nieodpłatnie).
W związku z powyższym, proszę o wskazanie miejsca gdzie i komu mógłbym przekazać tego typu odpady. Informację proszę przekazać pisemnie na mój adres.

Treść odpowiedzi:
PDF, 268,10 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.40.2018 Wniosek - możliwość przekazania odpadów budowlanych
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-02-20 07:52:39
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2018-02-20
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2018-02-28 10:16:52