UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.37.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - postępowanie obsługa bankowa Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2018-02-13

Data odpowiedzi: 2018-02-16

Treść wniosku:
Chcielibyśmy wyrazić zainteresowanie przedmiotowym przetargiem: "79/2017 Obsługa bankowa Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych". W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o związane z nim informacje. W szczególności, chcielibyśmy prosić o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w załączonym dokumencie PDF oraz o przesłanie dokumentacji technicznej, dotyczącej przetargu.
Będziemy bardzo wdzięczni za współpracę oraz wszelkie informacje dotyczące przetargu.
Prosimy o wskazanie, do której z trzech poniżej wymienionych kategorii, przetarg mógłby zostać przypisany:
Kat. 1. Ogłoszenie o przetargu zawiera wyraźne wymogi dotyczące ofert, które powinny spełniać warunki innowacyjności;
Kat. 2. Ogłoszenie o przetargu nie wymaga wyraźnie żadnych innowacyjnych rozwiązań, ale nie wyklucza przyjęcia ofert zawierających takie rozwiązania;
Kat. 3 Ogłoszenie o przetargu nie dotyczy ofert spełniających wymogi innowacyjności (czysty katalog / z półki / zamówienia odnawialne).

Treść odpowiedzi:
PDF, 202,15 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.37.2018 Wniosek - postępowanie obsługa bankowa Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-02-15 13:46:25
Wytworzył: Barbara Tulibacka
Data wytworzenia: 2018-02-15
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Iwona Nowacka
Data modyfikacji: 2018-02-16 13:12:46