UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.34.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - postępowanie inżynier kontraktu linia tramwajowa Pieczewo - Michelin

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2018-02-11

Data odpowiedzi: 2018-02-26

Treść wniosku:
Chcielibyśmy wyrazić zainteresowanie przedmiotowym przetargiem: "32/2017 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego: Budowa (przedłużenie) linii tramwajowej łączącej osiedle Jaroty i Pieczewo z fabryką Michelin oraz Centrum".
W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o związane z nim informacje. W szczególności, chcielibyśmy prosić o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w załączonym dokumencie PDF oraz o przesłanie dokumentacji technicznej, dotyczącej przetargu. Będziemy bardzo wdzięczni za współpracę oraz wszelkie informacje dotyczące przetargu.
Prosimy o wskazanie, do której z trzech poniżej wymienionych kategorii, przetarg mógłby zostać przypisany:
Kat. 1. Ogłoszenie o przetargu zawiera wyraźne wymogi dotyczące ofert, które powinny spełniać warunki innowacyjności;
Kat. 2. Ogłoszenie o przetargu nie wymaga wyraźnie żadnych innowacyjnych rozwiązań, ale nie wyklucza przyjęcia ofert zawierających takie rozwiązania;
Kat. 3. Ogłoszenie o przetargu nie dotyczy ofert spełniających wymogi innowacyjności (czysty katalog / z półki / zamówienia odnawialne)

Treść odpowiedzi:
PDF, 237,95 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.34.2018 Wniosek - postępowanie inżynier kontraktu linia tramwajowa Pieczewo - Michelin
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-02-14 09:11:08
Wytworzył: Barbara Tulibacka
Data wytworzenia: 2018-02-14
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-02-26 13:56:24