UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.33.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzje pozwolenie na budowę wydane dla IPB Sp. z o.o. inwestycja przy ul. Kasprzaka

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-02-09

Data odpowiedzi: 2018-02-16

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.) zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
- udostępnienie w formie elektronicznej (wysłanie na adres e-mail) skanu decyzji o pozwolenie na budowę nr 11-495/2016 z dnia 05.10.2016 r., oraz decyzji o pozwoleniu na budowę 11-597/2016 z dnia 08.12.2016 r. wydanych na rzecz Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane "IPB" Sp. z o.o.
- wysłanie kopii ww. decyzji w formie tradycyjnej.
- umożliwienie wglądu do projektów budowlanych będących załącznikami do ww. decyzji, celem wykonania ich fotokopii.
Ponadto pragniemy podkreślić, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 6 sierpnia 2013 r., II SA/Kr 97/13 wyjaśnił, że stosownie do art. 34 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę lub w odrębnej decyzji, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz stanowi integralną część rozstrzygnięcia administracyjnego. To zaś prowadzi do wniosku, że informacją publiczną jest nie tylko sama decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, lecz także zatwierdzony projekt budowlany, który podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Treść odpowiedzi:
PDF, 300,22 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.33.2018 Wniosek - decyzje pozwolenie na budowę wydane dla IPB Sp. z o.o. inwestycja przy ul. Kasprzaka
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-02-13 14:19:23
Wytworzył: Grażyna Stabelska-Kopczyńska
Data wytworzenia: 2018-02-13
Odpowiedzialny: Grażyna Stabelska-Kopczyńska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2018-02-19 09:07:36