UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.31.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - kopie umów zawartych w 2017r. z Agora, Edytor, Wydawca

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego

Data wpływu: 2018-02-09

Data odpowiedzi: 2018-02-19

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), wnosimy o :
1) Przedłożenie kopii umów zawartych przez Gminę Olsztyn oraz podległe jej jednostki organizacyjne w roku 2017 z mediami: Agora S.A. Oddział w Olsztynie - wydawcą Gazety Wyborczej, Grupa WM Sp. z o.o. (Edytor) - wydawcą Gazety Olsztyńskiej, Wydawca Olsztyn sp. z o.o. - wydawcą Naszego Olsztyniaka, przedmiotem których była szeroko pojęta promocja i reklama w środkach masowego przekazu,
2) Wskazania kwot środków, w rozbiciu na poszczególne podmioty (wydawnictwa), o których mowa w pkt 1, jakie w roku 2017 zostały wydane przez Gminę Olsztyn oraz podległe jej jednostki organizacyjne, w wyniku zawarcia umów z podmiotami wskazanymi w pkt. 1.
W tym stanie rzeczy, biorąc pod uwagę treść art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznych, wnosimy o udzielenie powyższych informacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Treść odpowiedzi:
DOC, 70 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.31.2018 Wniosek - kopie umów zawartych w 2017r. z Agora, Edytor, Wydawca
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-02-12 12:23:05
Wytworzył: Aneta Szpaderska
Data wytworzenia: 2018-02-12
Odpowiedzialny: Aneta Szpaderska
Ostatnio modyfikował: Bartosz Kamiński
Data modyfikacji: 2018-04-06 14:00:32