UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.30.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzja o warunkach zabudowy wydana dla IPB Sp. z o.o. inwestycja przy ul. Kasprzaka

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-02-08

Data odpowiedzi: 2018-02-19

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.) zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
- udostępnienie w formie elektronicznej (wysłanie skanu decyzji na adres e-mail) i papierowej (kopia decyzji) o ustaleniu warunków zabudowy wydanej na rzecz IPB Sp. z o.o., dla inwestycji obejmującej budowę osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach 100/1 i 100/2 (przed podziałem 100) w obrębie geodezyjnym 68, przy ul. Kasprzaka w Olsztynie.
Pragniemy przy tym podkreślić, iż wnioskowana decyzja stanowi informację publiczną.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 18 lutego 2010 r., IV SAB/Po 71/09 stwierdził, że nie tylko żądana przez skarżącego treść decyzji o warunkach zabudowy jest informacją publiczną ale i akta sprawy administracyjnej stanowią informację publiczną (podobne stanowisko wyrażono w wyroku z dnia 29 maja 2009 r., IV SA/Po 545/07).

Treść odpowiedzi:
DOC, 81.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.30.2018 Wniosek - decyzja o warunkach zabudowy wydana dla IPB Sp. z o.o. inwestycja przy ul. Kasprzaka
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-02-12 08:20:59
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-02-12
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2018-02-19 11:37:22