• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.29.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - umowy na zarządzanie infrastrukturą sportową Stadionu OSiR

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Sportu i Rekreacji

Data wpływu: 2018-02-08

Data odpowiedzi: 2018-02-16

Treść wniosku:
Niniejszym na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji poprzez udostępnienie kserokopii wszystkich zawartych umów o zarządzanie infrastrukturą sportową tj. Stadionu OSiR w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego 69a, 10-596 Olsztyn wraz z ich załącznikami.
Uprzejmie proszę o przesłanie powyższych informacji pocztą tradycyjną, a także pocztą elektroniczną.

Treść odpowiedzi:
DOC, 81.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.29.2018 Wniosek - umowy na zarządzanie infrastrukturą sportową Stadionu OSiR
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-02-12 08:16:44
Wytworzył: Alicja Dzietowiecka
Data wytworzenia: 2018-02-12
Odpowiedzialny: Alicja Dzietowiecka
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-02-16 10:55:21