UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.27.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - metryczka subwencji oświatowej na 2018 rok

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2018-02-05

Data odpowiedzi: 2018-02-08

Treść wniosku:
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie kopii metryczki subwencji oświatowej na rok 2018 przekazywanej przez MEN. Dokument w wersji papierowej proszę przesłać na adres..., bądź pocztą elektroniczną.

Treść odpowiedzi:
PDF, 108,85 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.27.2018 Wniosek - metryczka subwencji oświatowej na 2018 rok
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-02-07 09:48:51
Wytworzył: Mariusz Badura
Data wytworzenia: 2018-02-07
Odpowiedzialny: Mariusz Badura
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-02-12 12:08:21