UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.26.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - nieruchomości ul. Piłsudskiego i ul. 22 Stycznia - rewitalizacja

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Data wpływu: 2018-02-02

Data odpowiedzi: 2018-02-09

Treść wniosku:
Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji publicznej, czy nieruchomość położona w Olsztynie:
- przy ul. Piłsudskiego 16 składająca się z działek gruntu o numerze: 7/2, 8/2, 9,10/1,11,12/1 i 24/3 (obręb ewidencyjny 70), dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00112422/5;
- przy ul. 22 Stycznia składająca się z działki gruntu o numerze: 26/7 (obręb ewidencyjny 70), dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00112422/5;
- przy ul. Piłsudskiego 16 składająca się z działki gruntu o numerze: 13/2 (obręb ewidencyjny 70), dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00064173/2;
- przy ul. Piłsudskiego 16 składająca się z działek gruntu o numerze: 24/2, 26/5 i 27/1 (obręb ewidencyjny 70), dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00089523/2;
- przy ul. Piłsudskiego 16 składająca się z działki gruntu o numerze: 25 (obręb ewidencyjny 70), dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00114707/1;
a) znajduje się w całości lub w części i objęta jest Specjalną Strefą Rewitalizacji utworzoną na podstawie przepisów ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.;
b) znajduje się w całości lub w części na obszarze rewitalizacji ustanowionym na podstawie art. 8 i nast. ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.
W przypadku odpowiedzi pozytywnej, wnoszę o podanie informacji na podstawie jakiego aktu lub aktów prawa miejscowego ustanowiona została Specjalna Strefa Rewitalizacji lub obszar rewitalizacji.
W przypadku odpowiedzi negatywnej, wnoszę o podanie informacji, czy dla obszaru, na którym znajduje się wskazana nieruchomość, trwają prace legislacyjne władz lokalnych nad wprowadzeniem Specjalnej Strefy Rewitalizacji lub obszaru rewitalizacji w rozumieniu ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.
Jednocześnie, bardzo proszę o przesłanie skanu odpowiedzi, przed wysłaniem jej w formie tradycyjnej, na adres mailowy.

Treść odpowiedzi:
DOCX, 87,60 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.26.2018 Wniosek - nieruchomości ul. Piłsudskiego i ul. 22 Stycznia - rewitalizacja
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-02-06 10:38:48
Wytworzył: Justyna Sarna-Pezowicz
Data wytworzenia: 2018-02-06
Odpowiedzialny: Justyna Sarna-Pezowicz
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-02-12 11:31:56