UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.24.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - nieruchomości ul. Piłsudskiego i ul. 22 Stycznia - przeznaczenie do zalesienia

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie

Data wpływu: 2018-02-02

Data odpowiedzi: 2018-02-16

Treść wniosku:
Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji publicznej czy nieruchomość położona w Olsztynie:
- przy ul. Piłsudskiego 16 składająca się z działek gruntu o numerze: 7/2, 8/2, 9, 10/1, 11, 12/1 i 24/3 (obręb ewidencyjny 70), dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00112422/5;
- przy ul. 22 Stycznia składająca się z działki gruntu o numerze: 26/7 (obręb ewidencyjny 70), dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00112422/5;
- przy ul. Piłsudskiego 16 składająca się z działki gruntu o numerze: 13/2 (obręb ewidencyjny 70), dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00064173/2;
- przy ul. Piłsudskiego 16 składająca się z działek gruntu o numerze: 24/2, 26/5 i 27/1 (obręb ewidencyjny 70), dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00089523/2;
- przy ul. Piłsudskiego 16 składająca się z działki gruntu o numerze: 25 (obręb ewidencyjny 70), dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/00114707/1;
• przeznaczona jest do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub
• stanowi las w rozumieniu art. 3 ustawy o lasach 9 tj. z dnia 19 listopada 2016 r. z późn. zm., Dz.U. z 2015 r. poz. 2100), objęty uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ustawy o lasach, i spełnia tym samym warunki do wykonania przez Skarb Państwa prawa pierwokupu określonego w art. 37a ust. 1 oraz 2 ustawy o lasach.
Jednocześnie, bardzo proszę o przesłanie skanu odpowiedzi, przed wysłaniem jej w formie tradycyjnej, na adres mailowy.

Treść odpowiedzi:
PDF, 546,52 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.24.2018 Wniosek - nieruchomości ul. Piłsudskiego i ul. 22 Stycznia - przeznaczenie do zalesienia
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-02-05 13:10:46
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2018-02-05
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-02-23 08:28:44