UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.22.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - oferty w postępowaniu na przebudowę ul. Sikorskiego w 2015 roku

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2018-02-01

Data odpowiedzi: 2018-02-13

Treść wniosku:
Proszę o przekazanie informacji publicznej (może być poprzez pocztę e-mail) dla całej załączonej poniżej listy zamówień publicznych w zakresie:
1) lista wszystkich oferentów w każdym postępowaniu przetargowym
2) wartość każdej oferty w każdym postępowaniu przetargowym
Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.
Źródło: TED (Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych)
Data informacji o wyniku w źródle: 2015-05-08
Pozycja w BZP: 89159501
Przedmiot lub część, pakiet, zadanie:
Poprawa dostępności komunikacyjnej Warmii i Mazur poprzez podniesienie nośności drogi wojewódzkiej 598 w Olsztynie, ul. Sikorskiego - II etap. Poprawa dostępności komunikacyjnej Warmii i Mazur poprzez podniesienie nośności drogi wojewódzkiej 598 w Olsztynie, ul. Sikorskiego polegająca na: wzmocnieniu konstrukcji jezdni, wymianie krawężników, wykonaniu oznakowania poziomego i korekcie pionowego wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu, przebudowie oświetlenia drogowego, przebudowie kanalizacji deszczowej i odwodnienia jezdni, przebudowie chodnika na ciąg pieszo-rowerowy, wykonaniu nasadzeń i trawników z profilowaniem skarp.

Treść odpowiedzi:
PDF, 280,85 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.22.2018 Wniosek - oferty w postępowaniu na przebudowę ul. Sikorskiego w 2015 roku
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-02-05 12:55:56
Wytworzył: Barbara Tulibacka
Data wytworzenia: 2018-02-05
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Dorota Wardowska-Szubzda
Data modyfikacji: 2018-02-13 12:56:20