UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.19.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - imprezy masowe w latach 2016-2017

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Data wpływu: 2018-01-29

Data odpowiedzi: 2018-02-12

Treść wniosku:
Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wykazu imprez masowych w mieście w latach 2016 oraz 2017 uwzględniającego następujące informacje o imprezach:
1) miejsce wydarzenia (najlepiej adres)
2) typ wydarzenia
 - sportowe w wyróżnieniem podkategorii na mecze piłki nożnej, mecze siatkówki, piłki ręcznej, biegi oraz inne kategorie imprez sportowych
 - kulturalno-rozrywkowe - koncerty, festyny i inne dostępne
3) liczbę osób uczestniczących (orientacyjna liczba lub podana we wniosku)
4) dzień rozpoczęcia imprezy
5) dzień zakończenia imprezy
Zależy nam na uwzględnieniu zarówno imprez jednorazowych jak i zarejestrowanych imprez cyklicznych oraz na nieuwzględnianiu danych personalnych.
Uprzejmie proszę o udostępnienie wykazu w postaci edytowalnego pliku programu Microsoft Excel lub innego edytowalnego formatu.

Treść odpowiedzi:
XLSX, 24,01 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.19.2018 Wniosek - imprezy masowe w latach 2016-2017
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-01-31 15:16:22
Wytworzył: Mieczysław Wójcik
Data wytworzenia: 2018-01-31
Odpowiedzialny: Mieczysław Wójcik
Ostatnio modyfikował: Joanna Miller
Data modyfikacji: 2018-02-12 09:59:43