UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.17.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - kwoty dotacji dla szkół i placówek oświatowych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2018-01-26

Data odpowiedzi: 2018-02-05

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:
Szanowni Państwo, wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, dotyczącej aktualizacji kwoty dotacji dla szkół i placówek oświatowych.
Jaka była wysokość kwoty dotacji przypadająca na jednego ucznia w listopadzie 2017 roku, grudniu 2017 roku, styczniu 2018 roku w następujących szkolnych formach kształcenia:
1/ Publiczna policealna szkoła dla dorosłych - forma stacjonarna,
2/ Publiczna policealna szkoła dla dorosłych - forma zaoczna,
3/ Publiczna policealna szkoła dla dorosłych (kierunki medyczne) - forma stacjonarna,
4/ Publiczna policealna szkoła dla dorosłych (kierunki medyczne) - forma zaoczna,
5/ Publiczna policealna szkoła dla dorosłych (kierunki: technik BHP, technik administracji) - forma stacjonarna,
6/ Publiczna policealna szkoła dla dorosłych (kierunki: technik BHP, technik administracji) - forma zaoczna,
7/ Publiczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych - forma stacjonarna,
8/ Publiczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych - forma zaoczna,
9/ Niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej policealna szkoła dla dorosłych - forma stacjonarna,
10/ Niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej policealna szkoła dla dorosłych - forma zaoczna,
11/ Niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej policealna szkoła dla dorosłych (kierunki medyczne) - forma stacjonarna,
12/ Niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej policealna szkoła dla dorosłych (kierunki medyczne) - forma zaoczna,
13/ Niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej policealna szkoła dla dorosłych (kierunki: technik BHP, technik administracji) - forma stacjonarna,
14/ Niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej policealna szkoła dla dorosłych (kierunki: technik BHP, technik administracji) - forma zaoczna,
15/ Niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej liceum ogólnokształcące dla dorosłych - forma stacjonarna,
16/ Niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej liceum ogólnokształcące dla dorosłych - forma zaoczna.
Jeżeli aktualizacja kwot dotacji w ww. szkołach dokonała się w trybie art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017, poz. 2203) wnoszę o informację jakie szczególnie uzasadnione przypadki o tym zdecydowały, mając na względzie, że jest to czynność opisana w art. 47 ww. ustawy.
Wnoszę również o opisanie sposobu, w którym dokona się aktualizacja na dzień 1 kwietnia 2018 roku, ze szczególnym uwzględnieniem doboru wag, według których organ dotujący, zgodnie z ww. ustawą, jest zobowiązany dokonać aktualizacji kwot dotacji tak, aby były one równe kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej na każdego z uczniów w ww. szkołach. Proszę uwzględnić również sposób wyliczenia dotacji za zdany egzamin maturalny lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz dotacji za zdany egzamin w zakresie danej kwalifikacji przez słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
Korespondencję w sprawie niniejszego wniosku proszę kierować na skrzynkę ePUAP.

Treść odpowiedzi:
PDF, 42,13 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.17.2018 Wniosek - kwoty dotacji dla szkół i placówek oświatowych
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-01-30 11:25:15
Wytworzył: Mariusz Badura
Data wytworzenia: 2018-01-30
Odpowiedzialny: Mariusz Badura
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-02-13 07:40:52