UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.16.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - informacje dotyczące zagospodarowania działki 128/1 obręb 63

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-01-24

Data odpowiedzi: 2018-01-30

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
Proszę o informację, czy dla działki 128/1 obręb 63 toczy się obecnie postępowanie dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o pozwoleniu na budowę.
Proszę również o informacje, jeśli w ciągu ostatnich 2 miesięcy któraś z tych decyzji została wydana oraz udostępnienie jej.
Sposób i forma udostępnienia informacji: kserokopia.
Forma przekazania informacji: przesłanie informacji pocztą.

Treść odpowiedzi:
DOC, 80 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.16.2018 Wniosek - informacje dotyczące zagospodarowania działki 128/1 obręb 63
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-01-26 09:55:50
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-01-26
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2018-02-19 11:45:17