UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.15.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - koszty organizacji 25 i 26 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego

Data wpływu: 2018-01-23

Data odpowiedzi: 2018-02-01

Treść wniosku:
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej:
1. Jakie koszty poniósł Urząd Miasta Olsztyn wraz z jednostkami podległymi w związku z organizacją 25 i 26 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP)?
2. Proszę o wskazanie rodzaju wydatków na organizację WOŚP z rozbiciem na poszczególne kwoty.
Zgodnie z art. 14 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, proszę o przekazanie odpowiedzi drogą elektroniczną na adres mailowy.

Treść odpowiedzi:
DOC, 84.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.15.2018 Wniosek - koszty organizacji 25 i 26 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-01-26 09:53:09
Wytworzył: Aneta Szpaderska
Data wytworzenia: 2018-01-26
Odpowiedzialny: Piotr Grzymowicz
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-02-02 15:06:49