UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XLIV/853/18
Data podjęcia: 31-01-2018
Data opublikowania: 21-02-2018
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018 roku, poz. 924
Data wejścia w życie: 08-03-2018
Tytuł Uchwały: w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
Ewentualne adnotacje:
WSA w Olsztynie na rozprawie w dniu 16 lipca 2020 roku:
1. stwierdza nieważność § 18 załącznika nr 4 do zaskarżonej uchwały;
2. w pozostałym zakresie oddala skargę.

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XLIV/853/18 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2018-01-23 11:43:37
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2018-01-23
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-10-09 10:23:02