UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.11.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - treści decyzji ul. Gietkowska 5

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-01-17

Data odpowiedzi: 2018-01-30

Treść wniosku:
Dotyczy nieruchomości: Olsztyn, ul. Gietkowska 5, działka 30-6/8
1. Proszę o udostępnienie pełnej treści decyzji nr lcp-47/2015 z 09.11.2016 r. wraz z treścią załączników stanowiących podstawę wydania decyzji a w szczególności uzgodnienia z Zarządem Dróg i Zieleni w Olsztynie dotyczących budowy parkingów i zjazdów przy ul. Gietkowskiej 5
2. Proszę o udostępnienie pełnej treści decyzji nr 11-321/2016 z dnia 12.07.2016 wraz z pełną treścią załączników, stanowiących podstawę wydania decyzji a w szczególności: uzgodnienia z Zarządem Dróg i Zieleni w Olsztynie dotyczących budowy parkingów i zjazdów przy ul. Gietkowskiej 6; projekt budowlany; prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
3. Proszę o udostępnienie pełnej treści decyzji nr 11-424/2017 z dnia 03.08.2017 wraz z pełną treścią załączników stanowiących podstawę wydania decyzji a w szczególności: uzgodnienia z Zarządem Dróg i Zieleni w Olsztynie dotyczących budowy parkingów I zjazdów przy ul. Gietkowskiej 5; projekt budowlany; prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Treść odpowiedzi:
DOC, 437,94 KB metryczka
DOC, 80 KB metryczka
PDF, 1,77 MB metryczka
PDF, 60,65 KB metryczka
PDF, 1,47 MB metryczka
PDF, 1,47 MB metryczka
DOC, 82 KB metryczka
PDF, 66,29 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.11.2018 Wniosek - treści decyzji ul. Gietkowska 5
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-01-19 14:51:04
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-01-19
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2018-01-31 11:14:50