UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.10.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - zasób mieszkaniowy miasta 2000-2016

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie

Data wpływu: 2018-01-16

Data odpowiedzi: 2018-01-18

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
Danych liczbowych na lata 2000, 2005, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 dotyczących:
1. Zasobu własnych mieszkań komunalnych, socjalnych, pomieszczeń tymczasowych
2. Dodatkowego zasobu mieszkaniowego w dyspozycji miasta - oddanych przez TBSy, wynajętych od podmiotów prywatnych, innych
3. Kolejki oczekujących na przyznanie mieszkania komunalnego, socjalnego, pomieszczenia tymczasowego
4. Potrzeb remontowych dotyczących zasobu mieszkaniowego miasta
5. Realizowanych remontów zasobu mieszkaniowego miasta
6. Liczby sprywatyzowanych mieszkań
7. Liczby mieszkań oddanych byłym właścicielom i ich spadkobiorcom
Przekazanie informacji: w formie elektronicznej.

Treść odpowiedzi:
Celem udzielenia odpowiedzi wniosek został przekazany do Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie oraz Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.10.2018 Wniosek - zasób mieszkaniowy miasta 2000-2016
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-01-19 14:48:11
Wytworzył: Ryszard Kuć
Data wytworzenia: 2018-01-19
Odpowiedzialny: Ryszard Kuć
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-01-26 11:37:56