UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.9.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - obiekty nad Jeziorem Ukiel

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-01-15

Data odpowiedzi: 2018-02-13

Treść wniosku:
Na podstawie przepisu art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) wnoszę o przekazanie mi w formie elektronicznej lub tradycyjnej, następującej informacji publicznej:
1. Dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami na budowę, wnioskami, opiniami, uzgodnieniami oraz załącznikami, dotyczącej inwestycji:
   • przy dawnej ul. Jeziornej w Olsztynie, obecnie Kapitańskiej, położonej na działkach (obręb - nr działki): 35-15/41, 44-1/13, 35-25/3, 35-25/4, 35-24, 35-25/3, 35-25/1, 35-15/21, w szczególności dotyczących budynków położonych przy ul. Kapitańskiej 19, 21 i 23 oraz przy ul. Jeziornej (działka 15/41)
   • przy ul. Sielskiej 38, położonej na działce (obręb - nr działki): 44-1/22, 45-271/7
   • przy ul. Olimpijska 3, położonej na działce (obręb - nr działki): 44-1/23, 44-2/6, 44-1/20
2. Decyzji o zezwoleniach na sprzedaż alkoholu dla lokali prowadzących działalność:
   • przy ul. Kapitańskiej 19 i 21, tj. PLANKTON, HANGLOOSE (restauracja + taras widokowy znajdujący się nad wypożyczalnią sprzętu wodnego - budynek znajdujący się na działce: 44-1/13)
   • w obiekcie zlokalizowanym na działce: 44-1/14, jest to okrągły bar drewniany, niedziałający w sezonie
   • przy ul. Olimpijskiej 3, tj. LAGO
   • przy ul. Sielskiej 38A, tj. LUMACA
   • w obiekcie znajdującym się w okolicy działek 44-4/1, 44-4/2, 44-1/13, 35-21/2, 35-21/1 (idąc w stronę głównej plaży) po lewej stronie niewielki budynek wraz z wnioskiem przedsiębiorcy, umowa najmu oraz ówczesna opinia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Dokumentacji dotyczącej zezwolenia na użytkowanie przedmiotowych lokali, w szczególności wniosku wraz z załącznikami.
4. Umów zawartych w okresie 2014-2017 pomiędzy Urzędem Miasta a:
   • HANGLOOSE CENTRUM EKSTREMALNYCH SPORTÓW WODNYCH I REKREACJI Sp. z o.o. /KRS 0000463400/
   • KONFE Sp. z o.o. /KRS 0000436734/
   • PRYMAT Sp. z o.o. /KRS 0000434448/

Dodatkowo proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:
1. Jakie funkcje spełniają budynki bądź też części tych budynków położone przy:
   • ul. Kapitańskiej 19,21,23
   • ul. Jeziornej na działce 15/41
   • ul. Olimpijskiej 3
   • ul. Sielskiej 38A
2. Jak według klasyfikacji środków trwałych (KŚT) zostały określone wskazane budynki bądź też części tych budynków?
3. Jak według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) zostały określone wskazane budynki bądź też części tych budynków?
4. Kto organizował Olsztyn Disco Dance Festiwal?
5. Kto organizował Love Message Festiwal?
6. Czy Urząd Miasta wspierał finansowo powyższą imprezę? Jeśli tak proszę o umowę na organizację tego wydarzenia?
7. Czy należności z tytułu umów najmu lokali wynajmowanych przez HANGLOOSE CENTRUM EKSTREMALNYCH SPORTÓW WODNYCH I REKREACJI Sp. z o.o., KONFE Sp. z o.o., PRYMAT Sp. z o.o. dokonywane są w terminie? Jeśli nie są to jakie zadłużenie ma Miasto z tego tytułu?

Treść odpowiedzi:
DOC, 88 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.9.2018 Wniosek - obiekty nad Jeziorem Ukiel
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-01-19 14:42:08
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-01-19
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2018-02-13 11:35:14