UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.5.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - forma prowadzenia mapy zasadniczej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2018-01-09

Data odpowiedzi: 2018-01-15

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
1) W jakiej formie prowadzona jest mapa zasadnicza w Państwa samorządzie? (wartości można podać z dokładnością do 10%) Proszę podać procentowy udział następujących form: analogowa, rastrowa (tzw. hybrydowa), wektorowa. Suma tych trzech wartości powinna dać 100%.
2) Jaki odsetek mapy zasadniczej prowadzony jest w formie obiektowej? (nie musi być to forma w pełni zgodna z obowiązującymi przepisami).
3) Czy w Państwa mieście/powiecie założono już bazę BDOT500 zgodną z obowiązującymi przepisami (przynajmniej dla wybranych obrębów)?
4) Czy w Państwa mieście/powiecie założono już bazę GESUT zgodną z obowiązującymi przepisami i uzgodnioną z branżami (przynajmniej dla wybranych obrębów)?
5) Jaki procent powierzchni samorządu objęty jest cyfrową mapą ewidencji gruntów i budynków?
6) Czy państwa urząd oferuje możliwość zgłaszania prac geodezyjnych przez internet?
7) Czy państwa urząd oferuje możliwość zakupu materiałów PZGiK przez internet oraz ich odebranie drogą elektroniczną (przynajmniej dla części zasobu)?
8) Jeśli odpowiedź na pytanie 7 jest twierdząca, to czy opłata może być uiszczona przy użyciu płatności internetowych (usługi typu PayU, KIR, BlueMedia itp.)?
9) Jeśli odpowiedź na pytanie 7 jest twierdząca, to czy dokumenty dla wykonawcy (licencja, DOO itp.) generowane są w sposób automatyczny, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu?
10) Czy w Państwa samorządzie możliwe jest przekazywanie przez wykonawców prac geodezyjnych operatów w formie elektronicznej? (przez system informatyczny, e-mail lub ePUAP)
11) Czy w Państwa samorządzie możliwie jest automatyczne zasilanie baz PZGiK plikami GML dostarczonymi przez wykonawcę pracy geodezyjnej?
12) Jaki odsetek narad koordynacyjnych przeprowadzano w państwa samorządzie w 2017 roku wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej?
Jeśli chodzi o pytania dotyczące wartości liczbowych, odpowiedzi mogą być podawane z dokładnością do 10%. Dla ułatwienia odpowiedzi można umieścić w tabeli załączonej poniżej.
Odpowiedzi na powyższe pytania proszę odesłać w formie elektronicznej.

Treść odpowiedzi:
ODT, 73,92 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.5.2018 Wniosek - forma prowadzenia mapy zasadniczej
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-01-11 10:36:20
Wytworzył: Marta Czodrowska
Data wytworzenia: 2018-01-11
Odpowiedzialny: Agata Milkiewicz
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-01-16 10:03:45