UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.4.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - tereny zielone w Olsztynie

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-01-08

Data odpowiedzi: 2018-01-17

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Dostęp do Programu Kształtowania i Rozwoju Terenów Zieleni Miejskiej w Olsztynie z 2008 roku
2. Udzielenie informacji odnośnie nagłego wzrostu powierzchni terenów zieleni osiedlowej w roku 2009 i ich nagłego spadku w roku 2011 według danych z GUS. Czym spowodowane są te fluktuacje?
Forma udostępnienia informacji: przesłanie pocztą elektroniczną.

Treść odpowiedzi:
ODT, 34,87 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.4.2018 Wniosek - tereny zielone w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-01-11 10:34:09
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-01-11
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2018-01-18 10:22:12