UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.2.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - ewentualna budowa obiektów sportu i rekreacji przy ul. Juliana Tuwima

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-01-04

Data odpowiedzi: 2018-01-12

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
czy toczy się postępowanie w sprawie budowy obiektów sportu i rekreacji przy ulicy Tuwima w Olsztynie, a jeśli tak to pod jaką sygnaturą oraz czy w związku z tym postępowaniem organ wydał jakieś orzeczenie w sprawie, a jeśli tak to wnoszę o doręczenie tego orzeczenia.
Forma przekazania informacji: przesłanie informacji pocztą elektroniczną.

Treść odpowiedzi:
DOC, 86 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.2.2018 Wniosek - ewentualna budowa obiektów sportu i rekreacji przy ul. Juliana Tuwima
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-01-08 10:26:31
Wytworzył: Grażyna Stabelska-Kopczyńska
Data wytworzenia: 2018-01-08
Odpowiedzialny: Grażyna Stabelska-Kopczyńska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2018-01-17 14:15:20