• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Regulaminy i organizacja
Urzędu
 

Lp. Dotyczy Odnośnik do zarządzenia
 1.  Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Olsztyna  Zarządzenie nr 24 z 2020 r.
 2.  Regulaminy komórek organizacyjnych  Regulaminy komórek organizacyjnych
 3.  Schemat Urzędu Miasta Olsztyna  Schemat Organizacji Urzędu Miasta Olsztyna.doc
 4.  Kolegium Prezydenta  Zarządzenie nr 534 z 2015r.
 5.  Opracowywanie projektów regulaminów komórek organizacyjnych  Zarządzenie nr 493 z 2012r.
 6.  Polityka jakości
 Zarządzenie nr 142 z 2015r.
 7.  Księga jakości  Zarządzenie nr 525 z 2019r.


Kierownictwo Urzędu

Lp. Dotyczy Odnośnik do dokumentu
 1.  Wybór Prezydenta Olsztyna  Zaświadczenie o wyborze na Prezydenta Olsztyna.pdf
 2.  Określenie liczby Zastępców Prezydenta  Zarządzenie nr 83 z 2019r.
 3.  Powołanie Zastępców Prezydenta
 Zarządzenie nr 81 z 2019r., Zarządzenie nr 55 z 2009r., Zarządzenie nr 82 z 2019r.
 4.  Zadania Zastępców Prezydenta  Zarządzenie nr 84 z 2019r.
 5.  Powołanie Skarbnika Miasta - Głównego Księgowego Budżetu  Uchwała Nr X/98/99 Rady Miejskiej w Olsztynie.pdf


Sprawy pracownicze

Lp. Dotyczy Odnośnik do zarządzenia
 1.  Regulamin wynagradzania pracowników  Zarządzenie nr 13 z 2020r.
 2.  Regulamin Pracy
 Zarządzenie nr 148 z 2016r.
 3.  Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  Zarządzenie nr 43 z 2020r.
 4.  Kodeks Etyczny Pracowników
 Zarządzenie nr 56 z 2010r.
 5.  Przeciwdziałanie mobbingowi  Zarządzenie nr 13 z 2017r.
 6. Regulamin pracy zdalnej dla Pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Olsztyna  


Obsługa korespondencji

Lp. Dotyczy Odnośnik do dokumentu
 1.  Wskazanie sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych  Zarządzenie nr 15 z 2011r.
 2.  Otwieranie i skanowanie przesyłek wpływających do Urzędu  Zarządzenie nr 66 z 2011r.
 3.  Zasady obsługi korespondencji  Zarządzenie nr 71 z 2010r., Zarządzenie nr 408 z 2012r.
 4.  Papier firmowy w Urzędzie
 Zarządzenie nr 110 z 2015r.
 5.  Doręczanie korespondencji miejscowej  Zarządzenie nr 181 z 2013r.
 6.  Jednolity rzeczowy wykaz akt - wersja archiwalna obowiązująca do dnia 26.01.2011r.  Jednolity rzeczowy wykaz akt - wersja archiwalna obowiązująca do dnia 26.01.2011r.
7. Instrukcja kancelaryjna
 JRWA dla Urzędu Gminy


Procedowanie spraw

Lp. Dotyczy Odnośnik do zarządzenia
 1.  Akty prawne - zasady redagowania i opracowywania
 Zarządzenie nr 239 z 2012r.
 2.  Upoważnienia i pełnomocnictwa Prezydenta Olsztyna  Zarządzenie nr 336 z 2016r.
 3.  Polityka rachunkowości  Zarządzenie nr 528 z 2019r.
 4.  Procedura dotycząca rozliczeń podatku VAT Gminy Olsztyn  Zarządzenie nr 502 z 2017r.
 5.  Organizacja i zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Olsztynie  Zarządzenie nr 172 z 2013r.
 6.  Zarządzanie ryzykiem
 Zarządzenie nr 303 z 2013r.
 7.  Używanie symboli państwowych i tablic urzędowych  Zarządzenie nr 412 z 2010r.
 8.  Informacja publiczna - udostępnianie na wniosek
 Zarządzenie nr 296 z 2016r.
 9. Uzyskiwanie informacji - uprawnienia radnych Rady Miasta Olsztyna Zarządzenie nr 151 z 2019 r.
 10.  Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej
 Zarządzenie nr 431 z 2016r.
11. Prezydent Olsztyna mając na uwadze art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) prezentuje Schemat procedury kontroli przedsiębiorców Schemat procedury kontroli


Zamówienia publiczne

Lp. Dotyczy Odnośnik do zarządzenia
 1.  Regulamin udzielania zamówień publicznych  Zarządzenie nr 16 z 2020r.
 2.  Regulamin prowadzenia Dialogu technicznego w Urzędzie Miasta Olsztyna  Zarządzenie nr 82 z 2016r.
 3.  Regulaminu uruchamiania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych  Zarządzenie nr 5 z 2020r.
4. Regulamin uruchamiania zamówień, w ramach realizacji zadań współfinansowanych z środków Unii Europejskiej w perspektywie 2014 – 2020, do których nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. Zarządzenie nr 23 z 2020 r.

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Regulaminy i organizacja Urzędu
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-01-05 12:11:54
Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
Data wytworzenia: 2018-01-05
Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-08-25 12:59:26