• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Regulaminy i organizacja
Urzędu
 

Lp. Dotyczy Odnośnik do zarządzenia
 1.  Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Olsztyna  Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Olsztyna
 2.  Regulaminy komórek organizacyjnych  Regulaminy komórek organizacyjnych
 3.  Schemat Urzędu Miasta Olsztyna  Schemat Organizacji Urzędu Miasta Olsztyna.doc
 4.  Kolegium Prezydenta  Zarządzenie nr 534 z 2015r.
 5.  Opracowywanie projektów regulaminów komórek organizacyjnych  Zarządzenie nr 493 z 2012r.
 6.  Polityka jakości
 Zarządzenie nr 142 z 2015r.
 7.  Księga jakości  Zarządzenie nr 565 z 2017r.


Kierownictwo Urzędu

Lp. Dotyczy Odnośnik do dokumentu
 1.  Wybór Prezydenta Olsztyna  Zaświadczenie o wyborze na Prezydenta Olsztyna.pdf
 2.  Określenie liczby Zastępców Prezydenta  Zarządzenie nr 27 z 2015r.
 3.  Powołanie Zastępców Prezydenta
 Zarządzenie nr 25 z 2015r., Zarządzenie nr 55 z 2009r., Zarządzenie nr 400 z 2010r., Zarządzenie nr 286 z 2016r.
 4.  Zadania Zastępców Prezydenta  Zarządzenie nr 318 z 2016r.
 5.  Powołanie Skarbnika Miasta - Głównego Księgowego Budżetu  Uchwała Nr X/98/99 Rady Miejskiej w Olsztynie.pdf


Sprawy pracownicze

Lp. Dotyczy Odnośnik do zarządzenia
 1.  Regulamin wynagradzania pracowników  Zarządzenie nr 616 z 2017r.
 2.  Regulamin Pracy
 Zarządzenie nr 148 z 2016r.
 3.  Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  Zarządzenie nr 67 z 2014r.
 4.  Kodeks Etyczny Pracowników
 Zarządzenie nr 56 z 2010r.
 5.  Przeciwdziałanie mobbingowi  Zarządzenie nr 13 z 2017r.


Obsługa korespondencji

Lp. Dotyczy Odnośnik do dokumentu
 1.  Wskazanie sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych  Zarządzenie nr 15 z 2011r.
 2.  Otwieranie i skanowanie przesyłek wpływających do Urzędu  Zarządzenie nr 66 z 2011r.
 3.  Zasady obsługi korespondencji  Zarządzenie nr 71 z 2010r., Zarządzenie nr 408 z 2012r.
 4.  Papier firmowy w Urzędzie
 Zarządzenie nr 110 z 2015r.
 5.  Doręczanie korespondencji miejscowej  Zarządzenie nr 181 z 2013r.
 6.  Jednolity rzeczowy wykaz akt - wersja archiwalna obowiązująca do dnia 26.01.2011r.  Jednolity rzeczowy wykaz akt - wersja archiwalna obowiązująca do dnia 26.01.2011r.


Procedowanie spraw

Lp. Dotyczy Odnośnik do zarządzenia
 1.  Akty prawne - zasady redagowania i opracowywania
 Zarządzenie nr 239 z 2012r.
 2.  Upoważnienia i pełnomocnictwa Prezydenta Olsztyna  Zarządzenie nr 336 z 2016r.
 3.  Polityka rachunkowości  Zarządzenie nr 632 z 2017r.
 4.  Procedura dotycząca rozliczeń podatku VAT Gminy Olsztyn  Zarządzenie nr 502 z 2017r.
 5.  Organizacja i zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Olsztynie  Zarządzenie nr 172 z 2013r.
 6.  Zarządzanie ryzykiem
 Zarządzenie nr 303 z 2013r.
 7.  Używanie symboli państwowych i tablic urzędowych  Zarządzenie nr 412 z 2010r.
 8.  Informacja publiczna - udostępnianie na wniosek
 Zarządzenie nr 296 z 2016r.
 9.  Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej
 Zarządzenie nr 431 z 2016r.
 10.  Procedura helpdesk w Wydziale Informatyki
 Zarządzenie nr 413 z 2012r.


Zamówienia publiczne

Lp. Dotyczy Odnośnik do zarządzenia
 1.  Regulamin udzielania zamówień publicznych  Zarządzenie nr 284 z 2016r.
 2.  Regulamin prowadzenia Dialogu technicznego w Urzędzie Miasta Olsztyna  Zarządzenie nr 82 z 2016r.
 3.  Regulaminu uruchamiania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych  Zarządzenie nr 285 z 2016r.
 4.  Regulamin uruchamiania zamówień, w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, do których nie stosuje się przepisów ustawy prawy zamówień publicznych  Zarządzenie nr 573 z 2017r.
 5.  Regulamin uruchamiania zamówień, w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych  Zarządzenie nr 24 z 2018r.

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Regulaminy i organizacja Urzędu
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-01-05 12:11:54
Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
Data wytworzenia: 2018-01-05
Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-01-16 11:42:46