UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.1.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - umowy zawarte w 2017 roku

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2018-01-01

Data odpowiedzi: 2018-01-15

Treść wniosku:
Niniejszym zgłaszam wniosek o udostępnienie informacji publicznej poprzez udostępnienie kopii wszystkich umów jakie Urząd zawierał w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
Proszę o odpowiedź drogą listowną na wskazany wyżej mój adres do doręczeń korespondencji.

Treść odpowiedzi:
DOC, 86 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.1.2018 Wniosek - umowy zawarte w 2017 roku
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-01-03 11:16:55
Wytworzył: Hanna Mikulska-Bojarska
Data wytworzenia: 2018-01-03
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-01-15 13:37:00