• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej - 2018 r.

Znak sprawy

Nazwa sprawy

Komórka wiodąca

Data wpływu

Data odpowiedzi

OK.1431.135.2018 Wniosek - udziały w spółkach (sport) Samodzielne sranowisko ds. monitorowania spółek miejskich 2018-04-25
OK.1431.134.2018 Wniosek - OBO - projekt osiedlowy nr 68 Zarzad Dróg, Zieleni i Transportu 2018-04-24
OK.1431.133.2018 Wniosek - miejsca parkingowe Samodzielna stanowisko ds. Monitorowania Spółek Miejskich 2018-04-23
OK.1431.132.2018 Wniosek - Program Ochrony Środowiska, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, Plan Gospodarki Odpadami Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej 2018-04-23
OK.1431.131.2018 Wniosek - REGON Wydział Informatyki 2018-04-23
OK.1431.130.2018 Wniosek-wysokość wynagrodzeń 2015-2018 Prezydenta, Zastepców, Sekretarza Wydział Organizacji i Kadr 2018-04-23
OK.1431.129.2018 Wniosek - Decyzja nr I o warunkach zabudowy Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-04-23
OK.1431.128.2018 Wniosek - fundusz socjalny Wydział Organizacji i Kadr 2018-04-20
OK.1431.127.2018 Wniosek - uciążliwość hałasu Wydział Środowiska 2018-04-18
OK.1431.126.2018 Wniosek - usunięcie odpadów Wydział Środowiska 2018-04-17
OK.1431.125.2018 Wniosek - odpady komunalne Wydział Środowiska 2018-04-17
OK.1431.124.2018 Wniosek - dotacje celowe dla instytucji ujętych w Rejestrze Instytucji Kultury Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2018-04-12 2018-04-23
OK.1431.123.2018 Wniosek - inwestycja ul. Bukowskiego Wydział Inwestycji Miejskich 2018-04-12 2018-04-24
OK.1431.122.2018 Wniosek - udostępnienie oferty firmy Durmazlar Makina Sanayi Ve Ticaret Wydział Zamówień Publicznych 2018-04-16 2018-04-23
OK.1431.121.2018 Wniosek - współpraca UMO z kancelarią prawną Biuro ds. Obsługi Prawnej 2018-04-11
OK.1431.120.2018 Wniosek - postępowanie dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy lub pozwolenia na budowę Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-04-11 2018-04-17
OK.1431.119.2018 Wniosek - inwestycja "Budowa ulicy Jagiellońskiej w Olsztynie" ZDZIT 2018-04-10 2018-04-19
OK.1431.118.2018 Wniosek - kwoty dotacji wypłaconych szkołom niepublicznym Wydział Edukacji 2018-04-09
OK.1431.117.2018 Wniosek - organizacja zajęć w SP - 30 Wydział Edukacji 2018-04-09 2018-04-19
OK.1431.116.2018 Wniosek - dowody osobiste, prawo jazdy, umowy najmu Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2018-03-27 2018-04-23
OK.1431.115.2018 kserokopia umowy na dofinansowanie przez UMO zadania zleconego dla DPS Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2018-03-27 2018-04-10
OK.1431.114.2018 Wniosek - pozwolenie na budowę Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-03-28 2018-04-05
OK.1431.113.2018 Wniosek - Zmiany nazwy ulicy Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-03-15 2018-03-20
OK.1431.112.2018 Wniosek - protokół postępowania wraz z załącznikami sprawy ZP.271.1.73.2017.d Wydział Zamówień Publicznych 2018-03-29 2018-04-11
OK.1431.111.2018 Wniosek - skargi, wnioski, pisma od 2007-2016 w przedmiocie ul Bartąskiej Wydział Organizacji i Kadr 2018-03-27 2018-04-06
OK.1431.110.2018 Wniosek - informacje o przedszkolach 2008-2016 Wydział Edukacji 2018-03-26
OK.1431.109.2018 Wniosek - protokół rokowań poprzedzający zawarcie aktu notarialnego Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-03-26 2018-04-06
OK.1431.108.2018 Wniosek - projekt budowlany budynków oraz pozwolenie na budowę - do wglądu Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-03-23 2018-04-04
OK.1431.107.2018 Wniosek - dane finansowe inwestycji "Ukiel", "Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie" Wydział Inwestycji Miejskich 2018-03-23 2018-04-05
OK.1431.106.2018 Wniosek - tryb udzielania informacji publicznej z bazy CEPIK Wydział Komunikacji 2018-03-19 2018-04-11
OK.1431.105.2018 Wniosek - schrony Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2018-03-23 2018-03-29
OK.1431.104.2018 Wniosek monitoring miejski Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2018-03-12 2018-03-27
OK.1431.103.2018 Wniosek - zarządzanie kryzysowe - informacje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2018-03-23 2018-04-09
OK.1431.102.2018 Wniosek - budowa sieci gazowych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Olsztyn Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-03-22 2018-04-05
OK.1431.101.2018 Wniosek - Obywatelska Rada Kultury Olsztyna Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2018-03-20 2018-04-12
OK.1431.100.2018 Wniosek - udostępnienie do wglądu dokumentacji budowy Centrum Pielgrzymkowego Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-03-20 2018-03-20
OK.1431.99.2018 Wniosek - tramwaje ZDZIT 2018-03-19 2018-03-29
OK.1431.98.2018 Wniosek - koszty funkcjonowania Urzędu za 2017 rok Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2018-03-19 2018-03-28
OK.1431.97.2018 Wniosek - obsługa bankowa UMO Wydział Budżetu 2018-03-16 2018-03-29
OK.1431.96.2018 Wniosek - prośba o wypełnienie ankiety Wydział Podatków i Opłat 2018-03-15 2018-03-27
OK.1431.95.2018 Wniosek - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-03-14 2018-03-19
OK.1431.94.2018 Wniosek - kopie aneksów, uzgodnień, analizy i opracowania dokumentacji technicznych Jednostka Realizująca Projekt I 2018-03-12 2018-03-14
OK.1431.93.2018 Wniosek - inicjatywy lokalne Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2018-03-12 2018-03-26
OK.1431.92.2018 Wniosek - liczba wnosków o informacje publiczne, uchwał, konsultacji, petycji Wydział Organizacji i Kadr 2018-03-12 2018-03-27
OK.1431.91.2018 Wniosek - kopia pełnomocnictwa Z-cy Dyerktora GGN Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-03-09 2018-03-13
OK.1431.90.2018 Wniosek - modyfikacja nazwy ulicy Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-03-09 2018-03-16
OK.1431.89.2018 Wniosek - kopia materiałów z dokumentacji budynku ul. Bałtyckiej 149 Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-03-09 2018-03-12
OK.1431.88.2018 Wniosek - skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Wydział Środowiska 2018-03-09 2018-03-22
OK.1431.87.2018 Wniosek - program estetyzacji miasta Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-03-08 2018-03-14
OK.1431.86.2018 Wniosek - dot. prawa do lokali, nieruchomości, udziałów w nieruchomościach Gminy Olsztn Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-03-05 2018-03-14
OK.1431.85.2018 Wniosek - dot. odwołania od wykonawców na czynność podjętą w postępowaniu Wydział Zamówień Publicznych 2018-03-05 2018-03-08
OK.1431.84.2018 Wniosek - listy wydanych licencji taxi Wydział Komunikacji 2018-03-05 2018-03-08
OK.1431.83.2018 Wniosek - dot. etapu postępowania sądowego pomiędzy Gminą Olsztyn a Olsztyńską Spółszielnią Mieszkaniową Wydział Środowiska 2018-03-05 2018-03-09
OK.1431.82.2018 Wniosek - pytanie o postępowanie dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudow Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-03-05 2018-03-14
OK.1431.81.2018 Wniosek - liczba pojazdów usuniętych z drogi, unieruchomionych, interwencja Straży Miejskiej Wydział Komunikacji 2018-03-03 2018-03-16
OK.1431.80.2018 Wniosek - informacja, czy nieruchomość jest objęta decyzją o warunkach zabudowy Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-03-02 2018-03-14
OK.1431.79.2018 Wniosek - wydanie kopii warunków zabudowy oraz decyzji o zmianie sposobu użytkowanania Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-03-02 2018-03-13
OK.1431.78.2018 Wniosek - wyjazdy/delegacje zagraniczne Prezydenta oraz osób mu towarzyszących Biuto Promocji i Turystyki 2018-03-02 2018-03-16
OK.1431.77.2018 Wniosek - liczba miejsc przedszkolnych w Olsztynie Wydział Edukacji 2018-03-01 2018-03-08
OK.1431.76.2018 Wniosek - nieruchomość ul. Bogumiła Linki - rewitalizacja Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2018-02-28 2018-03-12
OK.1431.75.2018 Wniosek - wgląd do dokumentacji budynkow ul. Seweryna Pieniężnego i Plac Jedności Słowiańskiej Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-03-01 2018-03-13
OK.1431.74.2018 Wniosek - liczba dzieci w Olsztynie w latach 2012-2018 Biuro Obsługi Klienta 2018-03-01 2018-03-02
OK.1431.73.2018 Wniosek - opłaty adiacenckie Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-02-28 2018-04-06
OK.1431.72.2018 Wniosek - pozwolenia na budowę dla inwestycji wykorzystujących odnawialne źródla energii Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-02-27 2018-03-02
OK.1431.71.2018 Wniosek - nieruchomość ul. Bogumiła Linki - decyzje budowlane Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-02-28 2018-03-12
OK.1431.70.2018 Wniosek - nieruchomość ul. Bogumiła Linki - droga publiczna Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie 2018-02-28 2018-03-07
OK.1431.69.2018 Wniosek - nieruchomość ul. Bogumiła Linki - ochrona środowiska Wydział Środowiska 2018-02-28 2018-03-09
OK.1431.68.2018 Wniosek - nieruchomość ul. Bogumiła Linki - ewidencja zabytków Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2018-02-28 2018-03-07
OK.1431.67.2018 Wniosek - nieruchomość ul. Bogumiła Linki - reprywatyzacja Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-02-28 2018-03-12
OK.1431.66.2018 Wniosek - plan zagospodarowania przestrzenego ul. Franciszka Barcza 50 Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-02-28 2018-03-15
OK.1431.65.2018 Wniosek - wgląd do ofert na przebudowę układu ulicznego Centrum Olsztyna - ul. Partyzantów Wydział Zamówień Publicznych 2018-02-27 2018-03-01
OK.1431.64.2018 Wniosek - oferty z postępowania na dostawę taboru tramwajowego dwukierunkowego Wydział Zamówień Publicznych 2018-02-26 2018-03-01
OK.1431.63.2018 Wniosek - udziały gminy w spółkach handlowych Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich 2018-02-26 2018-03-13
OK.1431.62.2018 Wniosek - oferty w postępowaniu na telefonię stacjonarną Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2018-02-26 2018-03-01
OK.1431.61.2018 Wniosek - wynajem i serwisowanie toalet sanitarnych Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie 2018-02-26 2018-03-09
OK.1431.60.2018 Wniosek - koszty organizacji 23 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2018-02-23 2018-03-07
OK.1431.59.2018 Wniosek - zaawansowanie prac planistycznych Osiedle Generłów Południe Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-02-23 2018-03-01
OK.1431.58.2018 Wniosek - lista wyjazdów Prezydenta w latach 2012-2017 Biuro Prezydenta Miasta 2018-02-22 2018-03-21
OK.1431.57.2018 Wniosek - inwentaryzacja zieleni przy ul. Lubelskiej Jednostka Realizująca Projekt VI 2018-02-22 2018-02-28
OK.1431.56.2018 Wniosek - wgląd do ofert Przebudowa warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych Wydział Zamówień Publicznych 2018-02-22 2018-02-28
OK.1431.55.2018 Wniosek - protokoły z posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-02-22 2018-03-08
OK.1431.54.2018 Wniosek - pismo dotyczące uzgodnień planu przestrzennego nad jeziorem Długim Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-02-21 2018-03-07
OK.1431.53.2018 Wniosek - oferty z postępowania na dostawę taboru tramwajowego dwukierunkowego Wydział Zamówień Publicznych 2018-02-22 2018-02-28
OK.1431.52.2018 Wniosek - oferta z postępowania na dostawę taboru tramwajowego dwukierunkowego Wydział Zamówień Publicznych 2018-02-22 2018-02-28
OK.1431.51.2018 Wniosek - przeniesienie własności nieruchomości w obrębie 118 działki 34/8, 34/4, 38/2 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-02-20 2018-03-06
OK.1431.50.2018 Wniosek - zestawienie służbowych wyjazdów Prezydenta Olsztyna w latach 2015-2017 Biuro Prezydenta Miasta 2018-02-15 2018-02-26
OK.1431.49.2018 Wniosek - kosztorys ofertowy Przebudowa warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych Wydział Inwestycji Miejskich 2018-02-20 2018-02-27
OK.1431.48.2018 Wniosek - oferta zlożona w konkursie "Przez ruch po zdrowie..." Biuro Sportu i Rekreacji 2018-02-20 2018-02-28
OK.1431.47.2018 Wniosek - kosztorys ofertowy Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych Wydział Inwestycji Miejskich 2018-02-20 2018-02-28
OK.1431.46.2018 Wniosek - roboty budowlane budynku ul. Głowackiego 13/15 Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-02-19 2018-03-01
OK.1431.45.2018 Wniosek - dokumentacja techniczna budynku ul. Bałtycka 149 Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-02-19 2018-02-21
OK.1431.44.2018 Wniosek - umowy z firmami świadczącymi usługi usuwania pojazdów z dróg Gminy Olsztyn Wydział Komunikacji 2018-02-17 2018-02-23
OK.1431.43.2018 Wniosek - ewentualna budowa obiektów sportu i rekreacji przy ul. Juliana Tuwima Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-02-16 2018-02-27
OK.1431.42.2018 Wniosek - kalendarz spotkań Prezydenta Olsztyna z lat 2015, 2016, 2017 Biuro Prezydenta Miasta 2018-02-15 2018-02-26
OK.1431.41.2018 Wniosek - funkcjonowanie Panelu Obywatelskiego Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2018-02-15 2018-02-26
OK.1431.40.2018 Wniosek - możliwość przekazania odpadów budowlanych Wydział Środowiska 2018-02-16 2018-02-27
OK.1431.39.2018 Wniosek - zarejestrowane auta z napędem hybrydowym Wydział Komunikacji 2018-02-15 2018-02-26
OK.1431.38.2018 Wniosek - oferty w postępowaniach przetargowych Wydział Zamówień Publicznych 2018-02-14 2018-02-28
OK.1431.37.2018 Wniosek - postępowanie obsługa bankowa Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych Wydział Zamówień Publicznych 2018-02-13 2018-02-16
OK.1431.36.2018 Wniosek - protokoły z kontroli w Miejskim Ośrodku Kultury oraz budynki przy ul. Jacka Kuronia 14 i 16 Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2018-02-13 2018-02-26
OK.1431.35.2018 Wniosek - Plan Zarządzania Kryzysowego miasta Olsztyn Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2018-02-12 2018-02-23
OK.1431.34.2018 Wniosek - postępowanie inżynier kontraktu linia tramwajowa Pieczewo - Michelin Wydział Zamówień Publicznych 2018-02-11 2018-02-26
OK.1431.33.2018 Wniosek - decyzje pozwolenie na budowę wydane dla IPB Sp. z o.o. inwestycja przy ul. Kasprzaka Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-02-09 2018-02-16
OK.1431.32.2018 Wniosek - wgląd do dokumentacji inwestycja IPB przy ul. Kasprzaka Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-02-09 2018-02-14
OK.1431.31.2018 Wniosek - kopie umów zawartych w 2017r. z Agora, Edytor, Wydawca Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2018-02-09 2018-02-19
OK.1431.30.2018 Wniosek - decyzja o warunkach zabudowy wydana dla IPB Sp. z o.o. inwestycja przy ul. Kasprzaka Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-02-08 2018-02-19
OK.1431.29.2018 Wniosek - umowy na zarządzanie infrastrukturą sportową Stadionu OSiR Biuro Sportu i Rekreacji 2018-02-08 2018-02-16
OK.1431.28.2018 Wniosek - pojazdy zgłoszone do przewozów autobusowych Firmy Jaro-Bus Jarosław Garwarski Wydział Komunikacji 2018-02-07 2018-02-19
OK.1431.27.2018 Wniosek - metryczka subwencji oświatowej na 2018 rok Wydział Edukacji 2018-02-05 2018-02-08
OK.1431.26.2018 Wniosek - nieruchomości ul. Piłsudskiego i ul. 22 Stycznia - rewitalizacja Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2018-02-02 2018-02-09
OK.1431.25.2018 Wniosek - nieruchomości ul. Piłsudskiego i ul. 22 Stycznia - występowanie w Gminnej Ewidencji Zabytków Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2018-02-02 2018-02-13
OK.1431.24.2018 Wniosek - nieruchomości ul. Piłsudskiego i ul. 22 Stycznia - przeznaczenie do zalesienia Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie 2018-02-02 2018-02-16
OK.1431.23.2018 Wniosek - nieruchomości ul. Piłsudskiego i ul. 22 Stycznia - przeznaczenie na cele świadczeń rzeczowych Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2018-02-02 2018-02-12
OK.1431.22.2018 Wniosek - oferty w postępowaniu na przebudowę ul. Sikorskiego w 2015 roku Wydział Zamówień Publicznych 2018-02-01 2018-02-13
OK.1431.21.2018 Wniosek - przyjęte rozwiązania w zakresie centralizacji VAT Wydział Finansów 2018-01-29 2018-02-02
OK.1431.20.2018 Wniosek - umowa na usuwanie i parking strzeżony pojazdów Wydział Komunikacji 2018-01-30 2018-02-12
OK.1431.19.2018 Wniosek - imprezy masowe w latach 2016-2017 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2018-01-29 2018-02-12
OK.1431.18.2018 Wniosek - imprezy masowe w 2018 roku z pokazem sztucznych ogni Biuro Promocji i Turystyki 2018-01-29 2018-02-01
OK.1431.17.2018 Wniosek - kwoty dotacji dla szkół i placówek oświatowych Wydział Edukacji 2018-01-26 2018-02-05
OK.1431.16.2018 Wniosek - informacje dotyczące zagospodarowania działki 128/1 obręb 63 Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-01-24 2018-01-30
OK.1431.15.2018 Wniosek - koszty organizacji 25 i 26 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2018-01-23 2018-02-01
OK.1431.14.2018 Wniosek - nieruchomości miasta wraz z danymi administratora Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-01-20 2018-01-31
OK.1431.13.2018 Wniosek - sposób naliczania opłaty adiacenckiej Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-01-17 2018-03-19
OK.1431.12.2018 Wniosek - projekty w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2015-2016 Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2018-01-17 2018-01-23
OK.1431.11.2018 Wniosek - treści decyzji ul. Gietkowska 5 Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-01-17 2018-01-30
OK.1431.10.2018 Wniosek - zasób mieszkaniowy miasta 2000-2016 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie 2018-01-16 2018-01-18
OK.1431.9.2018 Wniosek - obiekty nad Jeziorem Ukiel Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-01-15 2018-02-13
OK.1431.8.2018 Wniosek - decyzja o warunkach zabudowy Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-01-15 2018-01-25
OK.1431.7.2018 Wniosek - opieka nad zwierzętami Wydział Środowiska 2018-01-15 2018-01-23
OK.1431.6.2018 Wniosek - informacje o budowie linii tramwajowych Jednostka Realizująca Projekt V 2018-01-12 2018-01-19
OK.1431.5.2018 Wniosek - forma prowadzenia mapy zasadniczej Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-01-09 2018-01-15
OK.1431.4.2018 Wniosek - tereny zielone w Olsztynie Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-01-08 2018-01-17
OK.1431.3.2018 Wniosek - stosowanie instytucji posiedzenia w trybie współdziałania Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-01-04 2018-01-18
OK.1431.2.2018 Wniosek - ewentualna budowa obiektów sportu i rekreacji przy ul. Juliana Tuwima Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-01-04 2018-01-12
OK.1431.1.2018 Wniosek - umowy zawarte w 2017 roku Wydział Organizacji i Kadr 2018-01-01 2018-01-15

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2018r.
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-01-03 11:10:44
Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
Data wytworzenia: 2018-01-03
Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-01-03 11:13:00