UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej - 2018 r.

Znak sprawy

Nazwa sprawy

Komórka wiodąca

Data wpływu

Data odpowiedzi

OK.1431.359.2018 Wniosek - wartość wydatków w latach 2015-2018 na cele związane z drukowaniem Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2018-11-27 2018-12-10
OK.1431.358.2018 Wniosek - rejestr zawartych umów powierzenia danych osobowych Wydział Organizacji i Kadr 2018-12-03 2018-12-17
OK.1431.357.2018 Wniosek - wyniki zapytania ofertowego Zarząd Dróg Zieleni i Transportu 2018-12-03 2018-12-11
OK.1431.356.2018 Wniosek - liczba uczniów Wydział Edukacji 2018-11-22 2018-12-04
OK.1431.355.2018 Wniosek - warunki zabudowy Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-11-30 2018-12-11
OK.1431.354.2018 Wniosek - adres mailowy do MZPiTU Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2018-11-27 2018-12-03
OK.1431.353.2018 Wniosek - wydatki w przedszkolach, szkołach i oddziałach przedszkolnych Wydział Edukacji 2018-11-29 2018-12-11
OK.1431.352.2018 Wniosek - dojazd do nieruchomości Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-11-28 2018-12-06
OK.1431.351.2018 Wniosek - pozwolenia budowlane Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-11-27 2018-12-04
OK.1431.350.2018 Wniosek - oferty złożone w przetargu nieograniczonym Wydział Zamówień Publicznych 2018-11-27 2018-12-04
OK.1431.349.2018 Wniosek -skan formularza cenowego PHU EDDOM Wydział Zamówień Publicznych 2018-11-27 2018-12-04
OK.1431.348.2018 Wniosek -skan formularza cenowego PHU INGWAR Wydział Zamówień Publicznych 2018-11-27 2018-12-04
OK.1431.347.2018 Wniosek - opodatkowanie działki nr 126/13 obręb 64 Wydział Podatków i Opłat 2018-11-26 2018-12-07
OK.1431.346.2018 Wniosek - lokale wyborcze - umowa Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2018-11-23 2018-12-07
OK.1431.345.2018 Wniosek - waluty obce Wydział Budżetu 2018-11-27 2018-12-05
OK.1431.344.2018 Wniosek - zezwolenia na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne Wydział Środowiska 2018-11-23 2018-11-30
OK.1431.343.2018 Wniosek - Uchwały Zarządu Miasta Olsztyna Wydział Organizacji i Kadr 2018-11-19 2018-11-22
OK.1431.342.2018 Wniosek - elektroniczny obieg dokumentów Wydział Informatyki 2018-11-16 2018-11-28
OK.1431.341.2018 Wniosek - działania związane z ustawą o przekształceniu prawa UW gruntów Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-11-16 2018-11-23
OK.1431.340.2018 Wniosek - działania podjęte w celu promocji prawa petycji Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2018-11-16 2018-11-28
OK.1431.339.2018 Wniosek - obywatelskie projekty uchwał Biuro Rady Miasta 2018-11-16 2018-11-27
OK.1431.338.2018 Wniosek - oferta Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2018-11-15 2018-11-15
OK.1431.337.2018 Wniosek - odpady z gospodarstw domowych Wydział Środowiska 2018-11-14 2018-11-29
OK.1431.336.2018 Wniosek - zagospodarowanie terenu przy Apartamencie Opera Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-11-14 2018-11-26
OK.1431.334.2018 Wniosek - stan zadłużenia z tytułu korzystania z gruntu Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-11-12 2018-11-26
OK.1431.333.2018 Wniosek - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzeziny-Pozorty" Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-11-09 2018-11-19
OK.1431.332.2018 Wniosek - decyzja o pozwoleniu na budowę myjni samochodowej Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-11-13 2018-11-16
OK.1431.331.2018 Wniosek - budowa torowisk i rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie Jednostra Realizująca Projekt V 2018-11-13 2018-11-27
OK.1431.330.2018 Wniosek - kopia dokumentacji dot. budowy śmietnika Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-11-09 2018-11-22
OK.1431.329.2018 Wniosek - obsługa prawna SOW Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2018-11-02 2018-11-09
OK.1431.328.2018 Wniosek - klasyfikacja akustyczna terenów Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-11-06 2018-12-10
OK.1431.301.2018 Wniosek - dotacje celowe Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2018-10-07 2018-10-11

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2018r.
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-01-03 11:10:44
Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
Data wytworzenia: 2018-01-03
Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-01-03 11:13:00