• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej - 2018 r.

Znak sprawy

Nazwa sprawy

Komórka wiodąca

Data wpływu

Data odpowiedzi

OK.1431.44.2018 Wniosek - umowy z firmami świadczącymi usługi usuwania pojazdów z dróg Gminy Olsztyn Wydział Komunikacji 2018-02-17
OK.1431.43.2018 Wniosek - ewentualna budowa obiektów sportu i rekreacji przy ul. Juliana Tuwima Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-02-16
OK.1431.42.2018 Wniosek - kalendarz spotkań Prezydenta Olsztyna z lat 2015, 2016, 2017 Biuro Prezydenta Miasta 2018-02-15
OK.1431.41.2018 Wniosek - funkcjonowanie Panelu Obywatelskiego Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2018-02-15
OK.1431.40.2018 Wniosek - możliwość przekazania odpadów budowlanych Wydział Środowiska 2018-02-16
OK.1431.39.2018 Wniosek - zarejestrowane auta z napędem hybrydowym Wydział Komunikacji 2018-02-15
OK.1431.38.2018 Wniosek - oferty w postępowaniach przetargowych Wydział Zamówień Publicznych 2018-02-14
OK.1431.37.2018 Wniosek - postępowanie obsługa bankowa Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych Wydział Zamówień Publicznych 2018-02-13 2018-02-16
OK.1431.36.2018 Wniosek - protokoły z kontroli w Miejskim Ośrodku Kultury oraz budynki przy ul. Jacka Kuronia 14 i 16 Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2018-02-13
OK.1431.35.2018 Wniosek - Plan Zarządzania Kryzysowego miasta Olsztyn Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2018-02-12
OK.1431.34.2018 Wniosek - postępowanie inżynier kontraktu linia tramwajowa Pieczewo - Michelin Wydział Zamówień Publicznych 2018-02-11
OK.1431.33.2018 Wniosek - decyzje pozwolenie na budowę wydane dla IPB Sp. z o.o. inwestycja przy ul. Kasprzaka Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-02-09 2018-02-16
OK.1431.32.2018 Wniosek - wgląd do dokumentacji inwestycja IPB przy ul. Kasprzaka Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-02-09 2018-02-14
OK.1431.31.2018 Wniosek - kopie umów zawartych w 2017r. z Agora, Edytor, Wydawca Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2018-02-09
OK.1431.30.2018 Wniosek - decyzja o warunkach zabudowy wydana dla IPB Sp. z o.o. inwestycja przy ul. Kasprzaka Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-02-08 2018-02-19
OK.1431.29.2018 Wniosek - umowy na zarządzanie infrastrukturą sportową Stadionu OSiR Biuro Sportu i Rekreacji 2018-02-08 2018-02-16
OK.1431.28.2018 Wniosek - pojazdy zgłoszone do przewozów autobusowych Firmy Jaro-Bus Jarosław Garwarski Wydział Komunikacji 2018-02-07
OK.1431.27.2018 Wniosek - metryczka subwencji oświatowej na 2018 rok Wydział Edukacji 2018-02-05 2018-02-08
OK.1431.26.2018 Wniosek - nieruchomości ul. Piłsudskiego i ul. 22 Stycznia - rewitalizacja Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2018-02-02 2018-02-09
OK.1431.25.2018 Wniosek - nieruchomości ul. Piłsudskiego i ul. 22 Stycznia - występowanie w Gminnej Ewidencji Zabytków Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2018-02-02 2018-02-13
OK.1431.24.2018 Wniosek - nieruchomości ul. Piłsudskiego i ul. 22 Stycznia - przeznaczenie do zalesienia Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie 2018-02-02
OK.1431.23.2018 Wniosek - nieruchomości ul. Piłsudskiego i ul. 22 Stycznia - przeznaczenie na cele świadczeń rzeczowych Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2018-02-02
OK.1431.22.2018 Wniosek - oferty w postępowaniu na przebudowę ul. Sikorskiego w 2015 roku Wydział Zamówień Publicznych 2018-02-01 2018-02-13
OK.1431.21.2018 Wniosek - przyjęte rozwiązania w zakresie centralizacji VAT Wydział Finansów 2018-01-29 2018-02-02
OK.1431.20.2018 Wniosek - umowa na usuwanie i parking strzeżony pojazdów Wydział Komunikacji 2018-01-30 2018-02-12
OK.1431.19.2018 Wniosek - imprezy masowe w latach 2016-2017 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2018-01-29 2018-02-12
OK.1431.18.2018 Wniosek - imprezy masowe w 2018 roku z pokazem sztucznych ogni Biuro Promocji i Turystyki 2018-01-29 2018-02-01
OK.1431.17.2018 Wniosek - kwoty dotacji dla szkół i placówek oświatowych Wydział Edukacji 2018-01-26 2018-02-05
OK.1431.16.2018 Wniosek - informacje dotyczące zagospodarowania działki 128/1 obręb 63 Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-01-24 2018-01-30
OK.1431.15.2018 Wniosek - koszty organizacji 25 i 26 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2018-01-23 2018-02-01
OK.1431.14.2018 Wniosek - nieruchomości miasta wraz z danymi administratora Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-01-20 2018-01-31
OK.1431.13.2018 Wniosek - sposób naliczania opłaty adiacenckiej Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-01-17
OK.1431.12.2018 Wniosek - projekty w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2015-2016 Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2018-01-17 2018-01-23
OK.1431.11.2018 Wniosek - treści decyzji ul. Gietkowska 5 Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-01-17 2018-01-30
OK.1431.10.2018 Wniosek - zasób mieszkaniowy miasta 2000-2016 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie 2018-01-16 2018-01-18
OK.1431.9.2018 Wniosek - obiekty nad Jeziorem Ukiel Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-01-15 2018-02-13
OK.1431.8.2018 Wniosek - decyzja o warunkach zabudowy Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-01-15 2018-01-25
OK.1431.7.2018 Wniosek - opieka nad zwierzętami Wydział Środowiska 2018-01-15 2018-01-23
OK.1431.6.2018 Wniosek - informacje o budowie linii tramwajowych Jednostka Realizująca Projekt V 2018-01-12 2018-01-19
OK.1431.5.2018 Wniosek - forma prowadzenia mapy zasadniczej Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-01-09 2018-01-15
OK.1431.4.2018 Wniosek - tereny zielone w Olsztynie Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-01-08 2018-01-17
OK.1431.3.2018 Wniosek - stosowanie instytucji posiedzenia w trybie współdziałania Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-01-04 2018-01-18
OK.1431.2.2018 Wniosek - ewentualna budowa obiektów sportu i rekreacji przy ul. Juliana Tuwima Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-01-04 2018-01-12
OK.1431.1.2018 Wniosek - umowy zawarte w 2017 roku Wydział Organizacji i Kadr 2018-01-01 2018-01-15

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2018r.
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-01-03 11:10:44
Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
Data wytworzenia: 2018-01-03
Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-01-03 11:13:00