UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej - 2018 r.

Znak sprawy

Nazwa sprawy

Komórka wiodąca

Data wpływu

Data odpowiedzi

OK.1431.378.2018 Wniosek - skany ofert w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2018-12-28 2019-01-04
OK.1431.377.2018 Wniosek - kopie umów zawartych z COMARCH S.A. Wydział Informatyki 2018-12-27 2019-01-03
OKI.1431.376.2018 Wniosek - prace budowlane na ternie Parku Podzamcze Wydział Inwestycji Miejskich 2018-12-27 2019-01-07
OK.1431.375.2018 Wniosek - realizacja projektu dot. ochrony różnorodności biologicznej Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2018-12-26 2019-01-09
OK.1431.374.2018 Wniosek - dotacje oświatowe dla przedszkoli Wydział Edukacji 2018-12-27 2019-01-08
OK.1431.373.2018 Wniosek - obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2018-12-21 2019-01-03
OK.1431.372.2018 Wniosek - oferty na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2018-12-19 2019-01-02
OK.1431.371.2018 Wniosek - pozowlenie na budowę projektu rewaloryzacji Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-12-19 2018-12-28
OK.1431.370.2018 Wniosek - podstawa prawna do wykonania otworów okiennych w budynku Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-12-17 2019-01-04
OK.1431.369.2018 Wniosek - wybór dostawcy systemu do prowadzenia transmisji sesji Wydział Informatyki 2018-12-19 2018-12-27
OK.1431.368.2018 Wniosek - decyzja nr II-94/2018 Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-12-18 2018-12-27
OK.1431.367.2018 Wniosek - procentowy udział środków z budżetu miasta i środków unijnych Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2018-12-17 2018-12-20
OK.1431.366.2018 Wniosek - najkorzystniejsza oferta dotycząca dostawy pakietu biurowego Wydział Zamówień Publicznych 2018-12-19 2018-12-28
OK.1431.365.2018 Wniosek - najkorzystniejsza oferta dotycząca dostawy komputerów i monitorów Wydział Zamówień Publicznych 2018-12-19 2018-12-28
OK.1431.364.2018 Wniosek - kserokopie decyzji dotyczące zwrotu dotacji oświatowych Wydział Edukacji 2018-12-12 2018-12-19
OK.1431.363.2018 Wniosek - kopia umowy zawartej na budowę ul. Towarowej w Olsztynie Jednostka Realizująca Projekt VI 2018-12-12 2018-12-14
OK.1431.362.2018 Wniosek - pozwolenie na budowę myjni samochodowej Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-12-07 2018-12-11
OK.1431.361.2018 Wniosek - przetarg na zagospodarowanie terenu ogródków restauracyjnych Wydział Inwestycji Miejskich 2018-12-03 2018-12-18
OK.1431.360.2018 Wniosek - oddziaływanie stacji bazowej sieci ORANGE-Polska S.A. Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-12-06 2018-12-18
OK.1431.359.2018 Wniosek - wartość wydatków w latach 2015-2018 na cele związane z drukowaniem Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2018-11-27 2018-12-10
OK.1431.358.2018 Wniosek - rejestr zawartych umów powierzenia danych osobowych Wydział Organizacji i Kadr 2018-12-03 2018-12-17
OK.1431.357.2018 Wniosek - wyniki zapytania ofertowego Zarząd Dróg Zieleni i Transportu 2018-12-03 2018-12-11
OK.1431.356.2018 Wniosek - liczba uczniów Wydział Edukacji 2018-11-22 2018-12-04
OK.1431.355.2018 Wniosek - warunki zabudowy Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-11-30 2018-12-11
OK.1431.354.2018 Wniosek - adres mailowy do MZPiTU Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2018-11-27 2018-12-03
OK.1431.353.2018 Wniosek - wydatki w przedszkolach, szkołach i oddziałach przedszkolnych Wydział Edukacji 2018-11-29 2018-12-11
OK.1431.352.2018 Wniosek - dojazd do nieruchomości Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-11-28 2018-12-06
OK.1431.351.2018 Wniosek - pozwolenia budowlane Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-11-27 2018-12-04
OK.1431.350.2018 Wniosek - oferty złożone w przetargu nieograniczonym Wydział Zamówień Publicznych 2018-11-27 2018-12-04
OK.1431.349.2018 Wniosek -skan formularza cenowego PHU EDDOM Wydział Zamówień Publicznych 2018-11-27 2018-12-04
OK.1431.348.2018 Wniosek -skan formularza cenowego PHU INGWAR Wydział Zamówień Publicznych 2018-11-27 2018-12-04
OK.1431.347.2018 Wniosek - opodatkowanie działki nr 126/13 obręb 64 Wydział Podatków i Opłat 2018-11-26 2018-12-07
OK.1431.346.2018 Wniosek - lokale wyborcze - umowa Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2018-11-23 2018-12-07
OK.1431.345.2018 Wniosek - waluty obce Wydział Budżetu 2018-11-27 2018-12-05
OK.1431.344.2018 Wniosek - zezwolenia na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne Wydział Środowiska 2018-11-23 2018-11-30
OK.1431.343.2018 Wniosek - Uchwały Zarządu Miasta Olsztyna Wydział Organizacji i Kadr 2018-11-19 2018-11-22
OK.1431.342.2018 Wniosek - elektroniczny obieg dokumentów Wydział Informatyki 2018-11-16 2018-11-28
OK.1431.341.2018 Wniosek - działania związane z ustawą o przekształceniu prawa UW gruntów Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-11-16 2018-11-23
OK.1431.340.2018 Wniosek - działania podjęte w celu promocji prawa petycji Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2018-11-16 2018-11-28
OK.1431.339.2018 Wniosek - obywatelskie projekty uchwał Biuro Rady Miasta 2018-11-16 2018-11-27
OK.1431.338.2018 Wniosek - oferta Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2018-11-15 2018-11-15
OK.1431.337.2018 Wniosek - odpady z gospodarstw domowych Wydział Środowiska 2018-11-14 2018-11-29
OK.1431.336.2018 Wniosek - zagospodarowanie terenu przy Apartamencie Opera Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-11-14 2018-11-26
OK.1431.335.2018 Wniosek - dokumentacja projektowa Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-11-09 2018-11-22
OK.1431.334.2018 Wniosek - stan zadłużenia z tytułu korzystania z gruntu Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-11-12 2018-11-26
OK.1431.333.2018 Wniosek - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzeziny-Pozorty" Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-11-09 2018-11-19
OK.1431.332.2018 Wniosek - decyzja o pozwoleniu na budowę myjni samochodowej Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-11-13 2018-11-16
OK.1431.331.2018 Wniosek - budowa torowisk i rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie Jednostra Realizująca Projekt V 2018-11-13 2018-11-27
OK.1431.330.2018 Wniosek - kopia dokumentacji dot. budowy śmietnika Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-11-09 2018-11-22
OK.1431.329.2018 Wniosek - obsługa prawna SOW Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2018-11-02 2018-11-09
OK.1431.328.2018 Wniosek - klasyfikacja akustyczna terenów Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-11-06 2018-12-10
OK.1431.327.2018 Wniosek - decyzja nr II-94/2018 o pozwoleniu na budowę Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-11-06 2018-11-19
OK.1431.326.2018 Wniosek - wydatki poniesione na infrastrukturę drogową w Olsztynie Wydział Budżetu 2018-11-06 2018-11-20
OK.1431.325.2018 Wniosek - ilość zarejestrowanych pojazdów jednośladowych Wydzial Komunikacji 2018-11-06 2018-11-13
OK.1431.324.2018 Wniosek - inwestycje zrealizowane w Olsztynie w latach 2017-2018 Wydział Inwestycji Miejskich 2018-11-03 2018-11-15
OK.1431.323.2018 Wniosek - uchwała w sprawie sytuowania obiektów małej architektury Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-11-02 2018-11-06
OK.1431.322.2018 Wniosek - administrator danych osobowych Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2018-11-02 2018-11-15
OK.1431.321.2018 Wniosek - wykaz licencji w zakresie przewozu taksówką Wydzial Komunikacji 2018-10-30 2018-11-13
OK.1431.320.2018 Wniosek - inwestycja "Wieża dla jerzyków" Wydział Inwestycji Miejskich 2018-10-28 2018-11-09
OK.1431.319.2018 Wniosek - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach Wydział Środowiska 2018-10-25 2018-11-06
OK.1431.318.2018 Wniosek - informacje z postępowania nr 73/2018 Wydział Zamówień Publicznych 2018-10-25 2018-10-26
OK.1431.317.2018 Wniosek - działania antysmogowe Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. gospodarki infrastruktury elektroenergetycznej 2018-10-16 2018-10-25
OK.1431.316.2018 Wniosek - decyzja nr 1 o warunkach zabudowy działki 128/1 i 53/3 Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-10-22 2018-10-26
OK.1431.315.2018 Wniosek - inwestycje mieszkaniowe Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-10-19 2018-10-31
OK.1431.314.2018 Wniosek - tablica ogłoszeń Samorządowej Rady Osiedla Jaroty Biuro Rady Miasta 2018-10-18 2018-10-30
OK.1431.313.2018 Wniosek - kopia złożonego wniosku o dofinansowanie Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2018-10-19 2018-10-23
OK.1431.312.2018 Wniosek - udekorowanie przestrzeni publicznej Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. gospodarki infrastruktury elektroenergetycznej 2018-10-17 2018-10-31
OK.1431.311.2018 Wniosek - składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych Wydział Organizacji i Kadr 2018-10-13 2018-10-19
OK.1431.310.2018 Wniosek - wystawa w Galerii "Dobro" Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2018-10-15 2018-10-16
OK.1431.309.2018 Wniosek - liczba pozwów wytoczonych pracownikom urzędu Wydział Organizacji i Kadr 2018-10-15 2018-10-22
OK.1431.308.2018 Wniosek - koszty i przychody związane z gospodarką odpadami komunalnymi Wydział Środowiska 2018-10-16 2018-10-19
OK.1431.307.2018 Wniosek - infrastruktura sportowa Wydział Edukacji 2018-10-15 2018-10-22
OK.1431.306.2018 Wniosek - podstawa prawna anonimizacji protokołu Biuro Rady Miasta 2018-10-10 2018-10-18
OK.1431.305.2018 Wniosek - fundusz sołecki Wydział Środowiska 2018-10-11 2018-10-16
OK.1431.304.2018 Wniosek - zatrudnienie w Urzędzie Miasta Olsztyna Wydział Organizacji i Kadr 2018-10-11 2018-10-23
OK.1431.303.2018 Wniosek - statystyka zdawalności egzaminów Wydział Komunikacji 2018-10-09 2018-10-15
OK.1431.302.2018 Wniosek - kontrole w instytucjach kultury Biuro Kontroli 2018-10-07 2018-10-09
OK.1431.301.2018 Wniosek - dotacje celowe Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2018-10-07 2018-10-11
OK.1431.300.2018 Wniosek - schronisko dla zwierząt Wydział Środowiska 2018-10-06 2018-10-11
OK.1431.299.2018 Wniosek - umowa z TECHNITAL S.A. Jednostka Realizująca Projekt I 2018-10-05 2018-10-11
OK.1431.298.2018 Wniosek - usługa monitoringu mediów Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2018-10-04 2018-10-04
OK.1431.297.2018 Wniosek - klasyfikacja akustyczna terenów Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-10-02 2018-10-11
OK.1431.278.2018 Wniosek - protokół z posiedzenia Rady Osiedla Zielona Górka Biuro Rady Miasta 2018-09-17 2018-09-20
OK.1431.296.2018 Wniosek - przedsięwzięcia o środowiskowych uwarunkowaniach Wydział Środowiska 2018-10-02 2018-10-15
OK.1431.295.2018 Wniosek - wolne lokale komunalne Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich 2018-10-01 2018-10-12
OK.1431.294.2018 Wniosek - roszczenia o zwrot Nieruchomości Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-10-01 2018-10-15
OK.1431.293.2018 Wniosek - dofinansowanie dla szkół Wydział Edukacji 2018-09-28 2018-10-09
OK.1431.292.2018 Wniosek - współpraca z Fundacją "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2018-09-28 2018-10-08
OK.1431.291.2018 Wniosek - umowy zawarte z firmą Witkac sp. z o.o. Wydział Informatyki 2018-09-27 2018-10-05
OK.1431.290.2018 Wniosek - budowa marketu budowlanego Leroy-Merlin Wydział Środowiska 2018-09-28 2018-10-12
OK.1431.289.2018 Wniosek - nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2018-09-26 2018-10-08
OK.1431.288.2018 Wniosek - dotacje dla Szkół Policealnych Wydział Edukacji 2018-09-26 2018-10-04
OK.1431.287.2018 Wniosek - dokumentacja budowlana działek 348/1-112 i 348/2-112 Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-09-26 2018-10-10
OK.1431.286.2018 Wniosek - promocja gminy Biuro Promocji i Turystyki 2018-09-24 2018-11-08
OK.1431.285.2018 Wniosek - decyzja nr 1 o warunkach zabudowy działki 128/1 i 53/3 Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-09-24 2018-10-24
OK.1431.284.2018 Wniosek - zadania statutowe OPN-T Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny 2018-09-21 2018-10-15
OK.1431.283.2018 Wniosek - zadania OPN-T związane z promowaniem lokalnej gospodarki Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny 2018-09-21 2018-10-15
OK.1431.282.2018 Wniosek - informacje dotyczące OPN-T Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny 2018-09-21 2018-10-15
OK.1431.281.2018 Wniosek - zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - działka 2/8 Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-09-17 2018-09-26
OK.1431.280.2018 Wniosek - załączniki do decyzji o pozwoleniu na budowę nr 143/1 Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-09-18 2018-09-24
OK.1431.279.2018 Wniosek - decyzja w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Abramowskiego Zarząd Dróg Zieleni i Transportu 2018-09-18 2018-10-01
OK.1431.277.2018 Wniosek - wydatki ponoszone w przedszkolach Wydział Edukacji 2018-09-06 2018-09-20
OK.1431.276.2018 Wniosek - ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-09-18 2018-09-28
OK.1431.275.2018 Wniosek - budowa studni głębinowych Wydział Środowiska 2018-09-14 2018-09-24
OK.1431.274.2018 Wniosek - Uchwała Krajobrazowa Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-09-13 2018-09-25
OK.1431.273.2018 Wniosek - zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-09-07 2018-09-17
OK.1431.272.2018 Wniosek - treść porozumienia z "Ekobud" Sp. z o.o. Wydział Inwestycji Miejskich 2018-09-05 2018-09-12
OK.1431.271.2018 Wniosek - pozwolenia dla inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-09-04 2018-09-11
OK.1431.270.2018 Wniosek - torowisko tramwajowe Jednostka realizująca Projekt V 2018-09-03 2018-09-10
OK.1431.269.2018 Wniosek - decyzja o podziale nieruchomości Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-09-04 2018-09-12
OK.1431.268.2018 Wniosek - stawki najmu pomieszczeń jednostek oświatowych Wydział Edukacji 2018-08-29 2018-09-06
OK.1431.267.2018 Wniosek - przedmoiot dzierżawy/użyczenia Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-08-27 2018-09-05
OK.1431.266.2018 Wniosek - oferty pracy dla nauczycieli Wydział Edukacji 2018-09-03 2018-09-19
OK.1431.265.2018 Wniosek - informacje dotyczące postępowań w sprawie zwrotu Nieruchomości Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-08-31 2018-09-14
OK.1431.264.2018 Wniosek - uproszczony plan urządzania lasu Wydział Środowiska 2018-08-31 2018-09-14
OK.1431.263.2018 Wniosek - miejscowy plan zagospodarowania przwstrzennego Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-08-31 2018-09-05
OK.1431.262.2018 Wniosek - Specjalna Strefa Rewitalizacji Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2018-08-31 2018-09-10
OK.1431.261.2018 Wniosek - ochrona zabytków Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2018-08-31 2018-09-13
OK.1431.260.2018 Wniosek - hotel Manor Straż Miejska 2018-08-31 2018-09-10
OK.1431.259.2018 Wniosek - inwestycje przy działce ewidencyjnej nr 48/14 i 22/1 Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-08-30 2018-09-05
OK.1431.258.2018 Wniosek - wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Wydział Organizacji i Kadr 2018-08-30 2018-09-12
OK.1431.257.2018 Wniosek - imprezy masowe Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2018-08-22 2018-08-30
OK.1431.256.2018 Wniosek - kopia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-08-24 2018-09-06
OK.1431.255.2018 Wniosek - kopia decyzji o zamknięciu cmentarza Zakład Cmentarzy Komunalnych 2018-08-24 2018-09-07
OK.1431.254.2018 Wniosek - kopia decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-08-24 2018-09-03
OK.1431.253.2018 Wniosek - kopia decyzji dla inwestycji na dz. nr 1/48 (obr. 72) ul. Patryzantów Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-08-24 2018-09-06
OK.1431.252.2018 Wniosek - kopia opinii dla inwestycji drogowej na dz. nr 1/48 (obr. 72) Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-08-24 2018-09-03
OK.1431.251.2018 Wniosek - kopia decyzji dla inwestycji na dz. nr 1/46 (obr. 72) ul. Patryzantów Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-08-24 2018-09-06
OK.1431.250.2018 Wniosek - kluby sportowe Biuro Sportu i Rekreacji 2018-08-27 2018-08-29
OK.1431.249.2018 Wniosek - koszt obsługi budżetu obywatelskiego Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2018-08-21 2018-09-04
OK.1431.248.2018 Wniosek - liczba dostępnych miejsc w żłobkach Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2018-08-21 2018-08-29
OK.1431.247.2018 Wniosek - wydatki na oświatę Wydział Edukacji 2018-08-20 2018-09-03
OK.1431.246.2018 Wniosek - gospodarka niskoemisyjna Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej 2018-08-17 2018-08-20
OK.1431.245.2018 Wniosek - protokół z Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Biuro Rady Miasta 2018-08-13 2018-08-23
OK.1431.244.2018 Wniosek - umowy zawierane z ECWS Helpner Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2018-08-13 2018-08-27
OK.1431.243.2018 Wniosek - przetarg dotyczący dostawy notebooków, tabletów Wydział Informatyki 2018-08-14 2018-08-24
OK.1431.242.2018 Wniosek - obsługa bankowa Wydział Budżetu 2018-08-13 2018-08-24
OK.1431.241.2018 Wniosek - powództwo cywilne Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2018-08-06 2018-08-14
OK.1431.240.2018 Wniosek - podróże służbowe Biuro Rady Miasta 2018-08-09 2018-08-20
OK.1431.239.2018 Wniosek - naliczone kary i odsetki - modernizacja taboru szynowego Jednostra Realizująca Projekt V 2018-08-04 2018-08-17
OK.1431.238.2018 Wniosek - wskazanie wód płynących i wód stojących objętych zakazem Wydział Środowiska 2018-08-06 2018-08-10
OK.1431.237.2018 Wniosek - podwyżki w Urzędzie Miasta Olsztyna Wydział Organizacji i Kadr 2018-08-06 2018-08-14
OK.1431.236.2018 Wniosek - miejsca w żłobku Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2018-08-06 2018-08-20
OK.1431.235.2018 Wniosek - budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego AQUASFERA Wydział Inwestycji Miejskich 2018-08-02 2018-08-14
OK.1431.234.2018 Wniosek - gospodarowanie odpadami komunalnymi Wydział Środowiska 2018-08-01 2018-08-13
OK.1431.233.2018 Wniosek - projekty w obszarze Data Center/Serwerowni Wydział Informatyki 2018-08-06 2018-08-08
OK.1431.232.2018 Wniosek - projekt "Techniczne zawody przyszłości" Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2018-08-03 2018-08-13
OK.1431.231.2018 Wniosek - udostępnienie ofert złożonych w postępowaniu Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej 2018-07-30 2018-08-06
OK.1431.230.2018 Wniosek - głosowanie uchwały Rady Miasta dot. ograniczenia przedaży alkoholu Biuro Rady Miasta 2018-07-26 2018-08-01
OK.1431.229.2018 Wniosek - uchwała o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-07-26 2018-07-31
OK.1431.228.2018 Wniosek - kopia decyzji nr I-66/2017 o ustaleniu warunków zabudowy Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-07-14 2018-07-27
OK.1431.227.2018 Wniosek - decyzje o warunkach zabudowy Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-07-23 2018-07-27
OK.1431.226.2018 Wniosek - przetargi na obsługę prawną jednostk Wydział Zamówień Publicznych 2018-07-23 2018-08-01
Ok.1431.225.2018 Wniosek - lokale socjalne Zakład Lokali i Budynków Komunalnych 2018-07-23 2018-08-07
OK.1431.224.2018 Wniosek - potencjał gospodarczy Olsztyna Biuro Promocji i Turystyki 2018-07-19 2018-08-02
OK.1431.223.2018 Wniosek - podmiot odpowiedzialny za teren przy ul. Grunwaldzkiej w Olsztynie Zarząd Dróg Zieleni i Transportu 2018-07-19 2018-07-27
OK.1431.222.2018 Wniosek - oprawy oświetleniowe przy Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych Wydział Inwestycji Miejskich 2018-07-19 2018-07-30
OK.1431.221.2018 Wniosek - projekt techniczny (rzeka Wadąg) Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-07-17 2018-07-26
OK.1431.220.2018 Wniosek - opłaty za zajęcie pasa drogowego Zarząd Dróg Zieleni i Transportu 2018-07-17 2018-07-26
OK.1431.219.2018 Wniosek - kopia decyzji nr I o warunkach zabudowy dla działki o nr 17/4 obr. 92 Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-07-11 2018-07-18
OK.1431.216.2018 Wniosek - wykaz tablic rejestracyjnych Wydział Komunikacji 2018-07-12 2018-07-17
OK.1431.218.2018 Wniosek - udostępnienie treści umów pomiędzy pubem Stara Fabryka a Gminą Olsztyn Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-07-12 2018-07-26
OK.1431.217.2018 Wniosek - elektroniczny obieg dokumentów Wydział Informatyki 2018-07-10 2018-07-19
OK.1431.215.2018 Wniosek - wykorzystywane przez miasto media społecznościowe Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2018-07-06 2018-07-19
OK.1431.214.2018 Wniosek - ścieżka gruntowa nad jez. Długim Zarząd Dróg Zieleni i Transportu 2018-07-03 2018-07-06
OK.1431.213.2018 Wniosek - treść stadium wykonalności dla projektu Wydział Inwestycji Miejskich 2018-07-04 2018-07-10
OK.1431.212.2018 Wniosek - funkcjonowanie Aquasfery w Olsztynie Biuro Sportu i Rekreacji 2018-07-05 2018-08-08
OK.1431.211.2018 Wniosek - pochodzenie źródeł finansowania inwestycji Wydział Inwestycji Miejskich 2018-07-03 2018-07-10
Ok.1431.210.2018 Wniosek - podesty ogródków letnich Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-07-04 2018-07-06
OK.1431.209.2018 Wniosek - liczba uczniów i liczba oddzialów w szkołach publicznych Wydział Edukacji 2018-07-03 2018-07-11
OK.1431.208.2018 Wniosek - programy opłacalności inwestycji miejskich Jednostra Realizująca Projekt V 2018-07-02 2020-08-18
OK.1431.207.2018 Wniosek - lokalizacja publicznych nosników reklamowych Zarząd Dróg Zieleni i Transportu 2018-07-02 2018-07-10
OK.1431.206.2018 Wniosek - funkcjonowanie komunikacji miejskiej w latach 2009-2017 Zarząd Dróg Zieleni i Transportu 2018-07-02 2018-07-18
OK.1431.205.2018 Wniosek - regulacje wewnętrzne - inicjatywa uchwałodawcza, budżet partycypacyjny Biuro Rady Miasta 2018-07-02 2018-07-04
OK.1431.204.2018 Wniosek - zmiana organizacji ruchu przy ul. Abramowskiego w Olszynie Zarząd Dróg Zieleni i Transportu 2018-06-29 2018-07-11
OK.1431.203.2018 Wniosek - budowa przy ul. Bałtyckiej 31A Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-06-29 2018-07-04
OK.1431.202.2018 Wniosek - ustalenie faktycznego obwodu usuniętych drzew Wydział Środowiska 2018-06-26 2018-07-06
OK.1431.201.2018 Wniosek - kwoty dotacji dla szkół niepublicznych za rok 2017 Wydział Edukacji 2018-06-29 2018-07-11
OK.1431.200.2018 Wniosek - wysokość kwot dotacji udzielonych szkołom policealnym Wydział Edukacji 2018-06-27 2018-07-04
OK.1431.199.2018 Wniosek - rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów Wydział Komunikacji 2018-06-22 2018-06-29
OK.1431.198.2018 Wniosek - informacje o przedszkolach 2006-2017 Wydział Edukacji 2018-06-25 2018-08-23
OK.1431.196.2018 Wniosek - zamówienie publiczne na dostawę taboru tramwajowego, dwukierunkowego Wydział Zamówień Publicznych 2018-06-22 2018-06-26
OK.1431.197.2018 Wniosek - finansowanie działalności klubów sportowych w 2017 roku Wydział Sportu i Rekreacji 2018-06-22 2018-07-03
OK.1431.195.2018 Wniosek - kopia decyzji nr 246/2016 Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-06-21 2018-06-27
OK.1431.194.2018 Wniosek - decyzje dotyczące budynku przy ul. Partyzantów 1/2 Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-06-21 2018-06-27
OK.1431.193.2018 Wniosek - realizacja projektów osiedlowych Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2018-06-20 2018-06-25
OK.1431.192.2018 Wniosek - przedstawienie w formie wyrysu na kopii mapy ewidencyjnej granic Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-06-18 2018-06-29
OK.1431.191.2018 Wniosek - kopia aktualnego wykazu pojazdów Firmy "Jaro Bus" Wydział Komunikacji 2018-06-18 2018-06-25
OK.1431.190.2018 Wniosek - kopia decyzji II-108/2018 Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-06-18 2018-06-21
OK.1431.189.2018 Wniosek - domena Urzędu Miasta "olsztyn.pl" Wydział Informatyki 2018-06-18 2018-07-02
OK.1431.188.2018 Wniosek - naprawa odcinka dojazdowego do ul. Lubelskiej Zarząd Dróg Zieleni i Transportu 2018-06-15 2018-06-29
OK.1431.187.2018 Wniosek - odzysk odpadów - klasyfikacja akustyczna terenów Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-06-15 2018-07-09
OK.1431.186.2018 Wniosek - oferta firmy SWECO Consulting Sp. z o.o. Wydział Zamówień Publicznych 2018-06-14 2018-06-25
OK.1431.185.2018 Wniosek - opieka nad bezdomnymi zwierzętami Wydział Środowiska 2018-06-15 2018-06-19
OK.1431.184.2018 Wniosek - liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy terenu i decyzji o pozwoleniu na budowę. Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-06-15 2018-06-27
OK.1431.183.2018 Wniosek - czynsz za naljem lokalu restauracji Biuro Sportu i Rekreacji 2018-06-14 2018-06-28
OK.1431.182.2018 Wniosek - kierownik budowy Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu 2018-06-14 2018-06-15
OK.1431.181.2018 Wniosek - liczba ludności w mieście Biuro Obsługi Klienta 2018-06-11 2018-06-18
OK.1431.180.2018 Wniosek - remont Przedszkola Miejskiego nr 20 w Olsztynie Wydział Edukacji 2018-06-08 2018-06-13
OK.1431.179.2018 Wniosek - dokumentacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad j. Krzywym Wydział Inwestycji Miejskich 2018-06-08 2018-06-12
OK.1431.178.2018 Wniosek - projekt badawczy (badanie ankietowe) Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2018-06-08 2018-06-15
OK.1431.177.2018 Wniosek - system monitoringu miejskiego Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2018-06-05 2018-06-18
OK.1431.176.2018 Wniosek - rodzinne wywiady środowiskowe Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2018-06-04 2018-06-12
OK.1431.175.2018 Wniosek - oświadczenie o zakończeniu działalności letniego ogródka Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-06-04 2018-06-15
OK.1431.174.2018 Wniosek - usługi transportu specjalnego dla osób niepełnosprawnych Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2018-06-01 2018-06-13
OK.1431.173.2018 Wniosek - postepowanie w sprawie wydania decyzji budowlanej Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-06-04 2018-06-08
OK.1431.172.2018 Wniosek - usunięcie drzew na działce przy ul. Reymonta/Limanowskiego Wydział Środowiska 2018-05-29 2018-06-07
OK.1431.171.2018 Wniosek - budowa sieci wodociągowej ul. Bukowskiego Wydział Inwestycji Miejskich 2018-05-29 2018-07-27
OK.1431.170.2018 Wniosek - udostępnienie protokołu postepowania na zakup taboru tramwajowego Wydział Zamówień Publicznych 2018-05-21 2018-06-01
OK.1431.169.2018 Wniosek - udostępnienie treści umów pomiędzy Gminą Olsztyn a pubu Stara Fabryka Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-05-17 2018-06-15
OK.1431.168.2018 Wniosek - dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej bezrobotnym Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2018-05-24 2018-05-30
OK.1431.167.2018 Wniosek - zagospodarowanie terenu działki przy ul. Wilamowskiego 14 Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-05-25 2018-05-30
OK.1431.166.2018 Wniosek - wgląd do protokołu postępowania na zakup taboru tramwajowego Wydział Zamówień Publicznych 2018-05-25 2018-06-01
OK.1431.165.2018 Wniosek - usunięcie drzew bez zezwoleń ul. Limanowskiego, Reymonta, Karłowicza Wydział Środowiska 2018-05-24 2018-05-28
OK.1431.164.2018 Wniosek - naliczanie/aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-05-21 2018-05-29
OK.1431.163.2018 Wniosek - procedura uchwalania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-05-17 2018-05-30
OK.1431.162.2018 Wniosek - kwota zobowiązań i udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2017 Wydział Budżetu 2018-05-18 2018-05-24
OK.1431.161.2018 Wniosek - zapotrzebowanie Olsztyna w ciepło MPEC 2018-05-16 2018-05-23
OK.1431.160.2018 Wniosek - doradztwo podatkowe i prawne 2016-2018 - umowy Biuro ds. Obsługi Prawnej 2018-05-15 2018-05-29
OK.1431.159.2018 Wniosek - uchwała o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (mała architektura) Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-05-14 2018-05-25
OK.1431.158.2018 Wniosek zagospodarowanie przestrzenne Jeziora Ukiel/Krzywego Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-05-14 2018-05-24
OK.1431.157.2018 Wniosek - obsługa bankowa Wydział Budżetu 2018-05-11 2018-05-22
OK.1431.156.2018 Wniosek - sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 r. Wydział Środowiska 2018-05-11 2018-05-21
OK.1431.155.2018 Wniosek - organizacja zajęć w SP 30 Wydział Edukacji 2018-05-10 2018-05-22
OK.1431.154.2018 Wniosek - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Ukiel-Dajtki Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-05-09 2018-05-11
OK.1431.153.2018 Wniosek - obciążenie budżetu miasta w latach 2007-2017 z tyt. inwestycji Wydział Budżetu 2018-05-08 2018-05-22
OK.1431.148.2018 Wniosek - realizacja budowy infrastruktury technicznej dróg i przejść pieszych Wydział Inwestycji Miejskich 2018-05-04 2018-07-03
OK.1431.152.2018 Wniosek - umowa z kancelarią doradztwa podatkowego Biuro ds. Obsługi Prawnej 2018-05-08 2018-05-14
OK.1431.151.2018 Wniosek - rozdysponowanie dodatkowych 27 mln zł. z budżetu miasta Biuro Prezydenta Miasta 2018-05-08 2018-05-22
OK.1431.150.2018 Wniosek o udzielenie inf. publicznej w sprawie kart miejskich Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2018-05-07 2018-05-11
OK.1431.149.2018 Wniosek - opinia nt. powołania na stanowisko wicedyrektora ZSO 3 w Olsztynie Wydział Edukacji 2018-05-09 2018-05-09
OK.1431.147.2018 Wniosek - nieruchomość ul. Tracka 7A - dostęp do drogi publicznej Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-05-04 2018-05-15
OK.1431.146.2018 Wniosek - nieruchomość ul. Tracka 7A - roszczenia reprywatyzacyjne Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-05-04 2018-05-11
OK.1431.145.2018 Wniosek - nieruchomość ul. Tracka 7A - objęcie terenu ochroną zabytków Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2018-05-04 2018-05-15
OK.1431.144.2018 Wniosek - nieruchomość ul. Tracka 7A - decyzje o pozwoleniu na budowę Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-05-04 2018-05-09
OK.1431.143.2018 Wniosek - nieruchomość ul. TRACKA 7A - plan rewitalizacji Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2018-05-04 2018-05-16
OK.1431.142.2018 Wniosek - działania w ramach polityki zdrowotnej w 2017 r. Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2018-04-30 2018-05-10
OK.1431.141.2018 Wniosek - otwarte konkursy w zakresie kultury Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2018-04-27 2018-05-07
OK.1431.140.2018 Wniosek - wysokość kwot dotacji dla szkół policealnych Wydział Edukacji 2018-04-30 2018-05-08
OK.1431.139.2018 Wniosek - opłata reklamowa Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-04-26 2018-05-07
OK.1431.138.2018 Wniosek - ul. Linki 5 i 1-go Maja 11 (zabytki) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-04-26 2018-05-08
OK.1431.137.2018 Wniosek - decyzja dz. nr 5/6, obr. 79 Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-04-26 2018-05-02
OK.1431.136.2018 Wniosek - plan zagospodarowania ul. Linki, dz.ew. 13 Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-04-24 2018-04-27
OK.1431.135.2018 Wniosek - udziały w spółkach (sport) Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich 2018-04-25 2018-04-26
OK.1431.134.2018 Wniosek - OBO - projekt osiedlowy nr 68 Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu 2018-04-24 2018-05-04
OK.1431.133.2018 Wniosek - miejsca parkingowe Samodzielna stanowisko ds. Monitorowania Spółek Miejskich 2018-04-23 2018-04-26
OK.1431.132.2018 Wniosek - Program Ochrony Środowiska, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, Plan Gospodarki Odpadami Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej 2018-04-23 2018-05-08
OK.1431.131.2018 Wniosek - REGON Wydział Informatyki 2018-04-23 2018-05-04
OK.1431.130.2018 Wniosek-wysokość wynagrodzeń 2015-2018 Prezydenta, Zastepców, Sekretarza Wydział Finansów 2018-04-23 2018-04-30
OK.1431.129.2018 Wniosek - Decyzja nr I o warunkach zabudowy Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-04-23 2018-04-26
OK.1431.128.2018 Wniosek - fundusz socjalny Wydział Organizacji i Kadr 2018-04-20 2018-04-25
OK.1431.127.2018 Wniosek - uciążliwość hałasu Wydział Środowiska 2018-04-18 2018-05-09
OK.1431.126.2018 Wniosek - usunięcie odpadów Wydział Środowiska 2018-04-17 2018-04-30
OK.1431.125.2018 Wniosek - odpady komunalne Wydział Środowiska 2018-04-17 2018-04-24
OK.1431.124.2018 Wniosek - dotacje celowe dla instytucji ujętych w Rejestrze Instytucji Kultury Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2018-04-12 2018-04-23
OK.1431.123.2018 Wniosek - inwestycja ul. Bukowskiego Wydział Inwestycji Miejskich 2018-04-12 2018-05-24
OK.1431.122.2018 Wniosek - udostępnienie oferty firmy Durmazlar Makina Sanayi Ve Ticaret Wydział Zamówień Publicznych 2018-04-16 2018-04-23
OK.1431.121.2018 Wniosek - współpraca UMO z kancelarią prawną Biuro ds. Obsługi Prawnej 2018-04-11 2018-04-24
OK.1431.120.2018 Wniosek - postępowanie dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy lub pozwolenia na budowę Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-04-11 2018-04-17
OK.1431.119.2018 Wniosek - inwestycja "Budowa ulicy Jagiellońskiej w Olsztynie" ZDZIT 2018-04-10 2018-04-19
OK.1431.118.2018 Wniosek - kwoty dotacji wypłaconych szkołom niepublicznym Wydział Edukacji 2018-04-09 2018-05-10
OK.1431.117.2018 Wniosek - organizacja zajęć w SP - 30 Wydział Edukacji 2018-04-09 2018-04-19
OK.1431.116.2018 Wniosek - dowody osobiste, prawo jazdy, umowy najmu Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2018-03-27 2018-04-23
OK.1431.115.2018 kserokopia umowy na dofinansowanie przez UMO zadania zleconego dla DPS Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2018-03-27 2018-04-10
OK.1431.114.2018 Wniosek - pozwolenie na budowę Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-03-28 2018-04-05
OK.1431.113.2018 Wniosek - Zmiany nazwy ulicy Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-03-15 2018-03-20
OK.1431.112.2018 Wniosek - protokół postępowania wraz z załącznikami sprawy ZP.271.1.73.2017.d Wydział Zamówień Publicznych 2018-03-29 2018-04-11
OK.1431.111.2018 Wniosek - skargi, wnioski, pisma od 2007-2016 w przedmiocie ul Bartąskiej Wydział Organizacji i Kadr 2018-03-27 2018-04-06
OK.1431.110.2018 Wniosek - informacje o przedszkolach 2008-2016 Wydział Edukacji 2018-03-26 2018-05-24
OK.1431.109.2018 Wniosek - protokół rokowań poprzedzający zawarcie aktu notarialnego Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-03-26 2018-04-06
OK.1431.108.2018 Wniosek - projekt budowlany budynków oraz pozwolenie na budowę - do wglądu Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-03-23 2018-04-04
OK.1431.107.2018 Wniosek - dane finansowe inwestycji "Ukiel", "Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie" Wydział Inwestycji Miejskich 2018-03-23 2018-04-05
OK.1431.106.2018 Wniosek - tryb udzielania informacji publicznej z bazy CEPIK Wydział Komunikacji 2018-03-19 2018-04-11
OK.1431.105.2018 Wniosek - schrony Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2018-03-23 2018-03-29
OK.1431.104.2018 Wniosek monitoring miejski Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2018-03-12 2018-03-27
OK.1431.103.2018 Wniosek - zarządzanie kryzysowe - informacje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2018-03-23 2018-04-09
OK.1431.102.2018 Wniosek - budowa sieci gazowych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Olsztyn Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-03-22 2018-04-05
OK.1431.101.2018 Wniosek - Obywatelska Rada Kultury Olsztyna Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2018-03-20 2018-04-12
OK.1431.100.2018 Wniosek - udostępnienie do wglądu dokumentacji budowy Centrum Pielgrzymkowego Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-03-20 2018-03-20
OK.1431.99.2018 Wniosek - tramwaje ZDZIT 2018-03-19 2018-03-29
OK.1431.98.2018 Wniosek - koszty funkcjonowania Urzędu za 2017 rok Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2018-03-19 2018-03-28
OK.1431.97.2018 Wniosek - obsługa bankowa UMO Wydział Budżetu 2018-03-16 2018-03-29
OK.1431.96.2018 Wniosek - prośba o wypełnienie ankiety Wydział Podatków i Opłat 2018-03-15 2018-03-27
OK.1431.95.2018 Wniosek - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-03-14 2018-03-19
OK.1431.94.2018 Wniosek - kopie aneksów, uzgodnień, analizy i opracowania dokumentacji technicznych Jednostka Realizująca Projekt I 2018-03-12 2018-03-14
OK.1431.93.2018 Wniosek - inicjatywy lokalne Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2018-03-12 2018-03-26
OK.1431.92.2018 Wniosek - liczba wnosków o informacje publiczne, uchwał, konsultacji, petycji Wydział Organizacji i Kadr 2018-03-12 2018-03-27
OK.1431.91.2018 Wniosek - kopia pełnomocnictwa Z-cy Dyerktora GGN Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-03-09 2018-03-13
OK.1431.90.2018 Wniosek - modyfikacja nazwy ulicy Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-03-09 2018-03-16
OK.1431.89.2018 Wniosek - kopia materiałów z dokumentacji budynku ul. Bałtyckiej 149 Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-03-09 2018-03-12
OK.1431.88.2018 Wniosek - skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Wydział Środowiska 2018-03-09 2018-03-22
OK.1431.87.2018 Wniosek - program estetyzacji miasta Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-03-08 2018-03-14
OK.1431.86.2018 Wniosek - dot. prawa do lokali, nieruchomości, udziałów w nieruchomościach Gminy Olsztn Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-03-05 2018-03-14
OK.1431.85.2018 Wniosek - dot. odwołania od wykonawców na czynność podjętą w postępowaniu Wydział Zamówień Publicznych 2018-03-05 2018-03-08
OK.1431.84.2018 Wniosek - listy wydanych licencji taxi Wydział Komunikacji 2018-03-05 2018-03-08
OK.1431.83.2018 Wniosek - dot. etapu postępowania sądowego pomiędzy Gminą Olsztyn a Olsztyńską Spółszielnią Mieszkaniową Wydział Środowiska 2018-03-05 2018-03-09
OK.1431.82.2018 Wniosek - pytanie o postępowanie dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudow Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-03-05 2018-03-14
OK.1431.81.2018 Wniosek - liczba pojazdów usuniętych z drogi, unieruchomionych, interwencja Straży Miejskiej Wydział Komunikacji 2018-03-03 2018-03-16
OK.1431.80.2018 Wniosek - informacja, czy nieruchomość jest objęta decyzją o warunkach zabudowy Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-03-02 2018-03-14
OK.1431.79.2018 Wniosek - wydanie kopii warunków zabudowy oraz decyzji o zmianie sposobu użytkowanania Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-03-02 2018-03-13
OK.1431.78.2018 Wniosek - wyjazdy/delegacje zagraniczne Prezydenta oraz osób mu towarzyszących Biuto Promocji i Turystyki 2018-03-02 2018-03-16
OK.1431.77.2018 Wniosek - liczba miejsc przedszkolnych w Olsztynie Wydział Edukacji 2018-03-01 2018-03-08
OK.1431.76.2018 Wniosek - nieruchomość ul. Bogumiła Linki - rewitalizacja Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2018-02-28 2018-03-12
OK.1431.75.2018 Wniosek - wgląd do dokumentacji budynkow ul. Seweryna Pieniężnego i Plac Jedności Słowiańskiej Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-03-01 2018-03-13
OK.1431.74.2018 Wniosek - liczba dzieci w Olsztynie w latach 2012-2018 Biuro Obsługi Klienta 2018-03-01 2018-03-02
OK.1431.73.2018 Wniosek - opłaty adiacenckie Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-02-28 2018-04-06
OK.1431.72.2018 Wniosek - pozwolenia na budowę dla inwestycji wykorzystujących odnawialne źródla energii Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-02-27 2018-03-02
OK.1431.71.2018 Wniosek - nieruchomość ul. Bogumiła Linki - decyzje budowlane Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-02-28 2018-03-12
OK.1431.70.2018 Wniosek - nieruchomość ul. Bogumiła Linki - droga publiczna Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie 2018-02-28 2018-03-07
OK.1431.69.2018 Wniosek - nieruchomość ul. Bogumiła Linki - ochrona środowiska Wydział Środowiska 2018-02-28 2018-03-09
OK.1431.68.2018 Wniosek - nieruchomość ul. Bogumiła Linki - ewidencja zabytków Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2018-02-28 2018-03-07
OK.1431.67.2018 Wniosek - nieruchomość ul. Bogumiła Linki - reprywatyzacja Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-02-28 2018-03-12
OK.1431.66.2018 Wniosek - plan zagospodarowania przestrzenego ul. Franciszka Barcza 50 Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-02-28 2018-03-15
OK.1431.65.2018 Wniosek - wgląd do ofert na przebudowę układu ulicznego Centrum Olsztyna - ul. Partyzantów Wydział Zamówień Publicznych 2018-02-27 2018-03-01
OK.1431.64.2018 Wniosek - oferty z postępowania na dostawę taboru tramwajowego dwukierunkowego Wydział Zamówień Publicznych 2018-02-26 2018-03-01
OK.1431.63.2018 Wniosek - udziały gminy w spółkach handlowych Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich 2018-02-26 2018-03-13
OK.1431.62.2018 Wniosek - oferty w postępowaniu na telefonię stacjonarną Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2018-02-26 2018-03-01
OK.1431.61.2018 Wniosek - wynajem i serwisowanie toalet sanitarnych Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie 2018-02-26 2018-03-09
OK.1431.60.2018 Wniosek - koszty organizacji 23 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2018-02-23 2018-03-07
OK.1431.59.2018 Wniosek - zaawansowanie prac planistycznych Osiedle Generłów Południe Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-02-23 2018-03-01
OK.1431.58.2018 Wniosek - lista wyjazdów Prezydenta w latach 2012-2017 Biuro Prezydenta Miasta 2018-02-22 2018-03-21
OK.1431.57.2018 Wniosek - inwentaryzacja zieleni przy ul. Lubelskiej Jednostka Realizująca Projekt VI 2018-02-22 2018-02-28
OK.1431.56.2018 Wniosek - wgląd do ofert Przebudowa warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych Wydział Zamówień Publicznych 2018-02-22 2018-02-28
OK.1431.55.2018 Wniosek - protokoły z posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-02-22 2018-03-08
OK.1431.54.2018 Wniosek - pismo dotyczące uzgodnień planu przestrzennego nad jeziorem Długim Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-02-21 2018-03-07
OK.1431.53.2018 Wniosek - oferty z postępowania na dostawę taboru tramwajowego dwukierunkowego Wydział Zamówień Publicznych 2018-02-22 2018-02-28
OK.1431.52.2018 Wniosek - oferta z postępowania na dostawę taboru tramwajowego dwukierunkowego Wydział Zamówień Publicznych 2018-02-22 2018-02-28
OK.1431.51.2018 Wniosek - przeniesienie własności nieruchomości w obrębie 118 działki 34/8, 34/4, 38/2 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-02-20 2018-03-06
OK.1431.50.2018 Wniosek - zestawienie służbowych wyjazdów Prezydenta Olsztyna w latach 2015-2017 Biuro Prezydenta Miasta 2018-02-15 2018-02-26
OK.1431.49.2018 Wniosek - kosztorys ofertowy Przebudowa warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych Wydział Inwestycji Miejskich 2018-02-20 2018-02-27
OK.1431.48.2018 Wniosek - oferta zlożona w konkursie "Przez ruch po zdrowie..." Biuro Sportu i Rekreacji 2018-02-20 2018-02-28
OK.1431.47.2018 Wniosek - kosztorys ofertowy Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych Wydział Inwestycji Miejskich 2018-02-20 2018-02-28
OK.1431.46.2018 Wniosek - roboty budowlane budynku ul. Głowackiego 13/15 Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-02-19 2018-03-01
OK.1431.45.2018 Wniosek - dokumentacja techniczna budynku ul. Bałtycka 149 Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-02-19 2018-02-21
OK.1431.44.2018 Wniosek - umowy z firmami świadczącymi usługi usuwania pojazdów z dróg Gminy Olsztyn Wydział Komunikacji 2018-02-17 2018-02-23
OK.1431.43.2018 Wniosek - ewentualna budowa obiektów sportu i rekreacji przy ul. Juliana Tuwima Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-02-16 2018-02-27
OK.1431.42.2018 Wniosek - kalendarz spotkań Prezydenta Olsztyna z lat 2015, 2016, 2017 Biuro Prezydenta Miasta 2018-02-15 2018-02-26
OK.1431.41.2018 Wniosek - funkcjonowanie Panelu Obywatelskiego Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2018-02-15 2018-02-26
OK.1431.40.2018 Wniosek - możliwość przekazania odpadów budowlanych Wydział Środowiska 2018-02-16 2018-02-27
OK.1431.39.2018 Wniosek - zarejestrowane auta z napędem hybrydowym Wydział Komunikacji 2018-02-15 2018-02-26
OK.1431.38.2018 Wniosek - oferty w postępowaniach przetargowych Wydział Zamówień Publicznych 2018-02-14 2018-02-28
OK.1431.37.2018 Wniosek - postępowanie obsługa bankowa Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych Wydział Zamówień Publicznych 2018-02-13 2018-02-16
OK.1431.36.2018 Wniosek - protokoły z kontroli w Miejskim Ośrodku Kultury oraz budynki przy ul. Jacka Kuronia 14 i 16 Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2018-02-13 2018-02-26
OK.1431.35.2018 Wniosek - Plan Zarządzania Kryzysowego miasta Olsztyn Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2018-02-12 2018-02-23
OK.1431.34.2018 Wniosek - postępowanie inżynier kontraktu linia tramwajowa Pieczewo - Michelin Wydział Zamówień Publicznych 2018-02-11 2018-02-26
OK.1431.33.2018 Wniosek - decyzje pozwolenie na budowę wydane dla IPB Sp. z o.o. inwestycja przy ul. Kasprzaka Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-02-09 2018-02-16
OK.1431.32.2018 Wniosek - wgląd do dokumentacji inwestycja IPB przy ul. Kasprzaka Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-02-09 2018-02-14
OK.1431.31.2018 Wniosek - kopie umów zawartych w 2017r. z Agora, Edytor, Wydawca Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2018-02-09 2018-02-19
OK.1431.30.2018 Wniosek - decyzja o warunkach zabudowy wydana dla IPB Sp. z o.o. inwestycja przy ul. Kasprzaka Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-02-08 2018-02-19
OK.1431.29.2018 Wniosek - umowy na zarządzanie infrastrukturą sportową Stadionu OSiR Biuro Sportu i Rekreacji 2018-02-08 2018-02-16
OK.1431.28.2018 Wniosek - pojazdy zgłoszone do przewozów autobusowych Firmy Jaro-Bus Jarosław Garwarski Wydział Komunikacji 2018-02-07 2018-02-19
OK.1431.27.2018 Wniosek - metryczka subwencji oświatowej na 2018 rok Wydział Edukacji 2018-02-05 2018-02-08
OK.1431.26.2018 Wniosek - nieruchomości ul. Piłsudskiego i ul. 22 Stycznia - rewitalizacja Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2018-02-02 2018-02-09
OK.1431.25.2018 Wniosek - nieruchomości ul. Piłsudskiego i ul. 22 Stycznia - występowanie w Gminnej Ewidencji Zabytków Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2018-02-02 2018-02-13
OK.1431.24.2018 Wniosek - nieruchomości ul. Piłsudskiego i ul. 22 Stycznia - przeznaczenie do zalesienia Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie 2018-02-02 2018-02-16
OK.1431.23.2018 Wniosek - nieruchomości ul. Piłsudskiego i ul. 22 Stycznia - przeznaczenie na cele świadczeń rzeczowych Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2018-02-02 2018-02-12
OK.1431.22.2018 Wniosek - oferty w postępowaniu na przebudowę ul. Sikorskiego w 2015 roku Wydział Zamówień Publicznych 2018-02-01 2018-02-13
OK.1431.21.2018 Wniosek - przyjęte rozwiązania w zakresie centralizacji VAT Wydział Finansów 2018-01-29 2018-02-02
OK.1431.20.2018 Wniosek - umowa na usuwanie i parking strzeżony pojazdów Wydział Komunikacji 2018-01-30 2018-02-12
OK.1431.19.2018 Wniosek - imprezy masowe w latach 2016-2017 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 2018-01-29 2018-02-12
OK.1431.18.2018 Wniosek - imprezy masowe w 2018 roku z pokazem sztucznych ogni Biuro Promocji i Turystyki 2018-01-29 2018-02-01
OK.1431.17.2018 Wniosek - kwoty dotacji dla szkół i placówek oświatowych Wydział Edukacji 2018-01-26 2018-02-05
OK.1431.16.2018 Wniosek - informacje dotyczące zagospodarowania działki 128/1 obręb 63 Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-01-24 2018-01-30
OK.1431.15.2018 Wniosek - koszty organizacji 25 i 26 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2018-01-23 2018-02-01
OK.1431.14.2018 Wniosek - nieruchomości miasta wraz z danymi administratora Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-01-20 2018-01-31
OK.1431.13.2018 Wniosek - sposób naliczania opłaty adiacenckiej Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-01-17 2018-03-19
OK.1431.12.2018 Wniosek - projekty w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2015-2016 Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2018-01-17 2018-01-23
OK.1431.11.2018 Wniosek - treści decyzji ul. Gietkowska 5 Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-01-17 2018-01-30
OK.1431.10.2018 Wniosek - zasób mieszkaniowy miasta 2000-2016 Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie 2018-01-16 2018-01-18
OK.1431.9.2018 Wniosek - obiekty nad Jeziorem Ukiel Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-01-15 2018-02-13
OK.1431.8.2018 Wniosek - decyzja o warunkach zabudowy Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-01-15 2018-01-25
OK.1431.7.2018 Wniosek - opieka nad zwierzętami Wydział Środowiska 2018-01-15 2018-01-23
OK.1431.6.2018 Wniosek - informacje o budowie linii tramwajowych Jednostka Realizująca Projekt V 2018-01-12 2018-01-19
OK.1431.5.2018 Wniosek - forma prowadzenia mapy zasadniczej Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2018-01-09 2018-01-15
OK.1431.4.2018 Wniosek - tereny zielone w Olsztynie Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-01-08 2018-01-17
OK.1431.3.2018 Wniosek - stosowanie instytucji posiedzenia w trybie współdziałania Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-01-04 2018-01-18
OK.1431.2.2018 Wniosek - ewentualna budowa obiektów sportu i rekreacji przy ul. Juliana Tuwima Wydział Urbanistyki i Architektury 2018-01-04 2018-01-12
OK.1431.1.2018 Wniosek - umowy zawarte w 2017 roku Wydział Organizacji i Kadr 2018-01-01 2018-01-15

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2018r.
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-01-03 11:10:44
Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
Data wytworzenia: 2018-01-03
Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-01-03 11:13:00