• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.326.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - oferty na nieodpłatną pomoc prawną

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych

Data wpływu: 2017-12-29

Data odpowiedzi: 2018-02-07

Treść wniosku:
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (t.j.Dz. U. z 2015r. poz. 2058 z późń. zm.), zwracam się z prośbą o przesłanie scanu wszystkich ofert (bez załączników) złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia 4 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. na terenie miasta Olsztyna.
Proszę o udostępnienie informacji w postaci skanu w formacie PDF i przesłanie na adres email.

Treść odpowiedzi:
DOC, 42 KB metryczka
PDF, 27,50 KB metryczka
PDF, 166,99 KB metryczka
PDF, 208,66 KB metryczka
PDF, 168,69 KB metryczka
PDF, 167,91 KB metryczka
PDF, 171,46 KB metryczka
PDF, 171,63 KB metryczka
PDF, 164,98 KB metryczka
PDF, 145,71 KB metryczka
PDF, 163,79 KB metryczka
PDF, 166,05 KB metryczka
PDF, 7,21 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.326.2017 Wniosek - oferty na nieodpłatną pomoc prawną
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2018-01-02 12:00:34
Wytworzył: Monika Michniewicz
Data wytworzenia: 2018-01-02
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-02-07 11:18:19