• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.324.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - budowa budynków przy ul. Augustowskiej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2017-12-27

Data odpowiedzi: 2018-01-05

Treść wniosku:
Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 06.09.2001r. (t.j.Dz. U z 2016 poz. 1764) wnoszę o przedłożenie informacji dotyczących budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z pawilonem handlowo-usługowym o powierzchni sprzedaży do 2000m2, garażami podziemnymi, uzbrojeniem terenu, przebudową dojazdu z ul. Augustowskiej i wydzieleniem działki pod istniejącą infrastrukturę na działce nr 98-38/1 przy ul. Augustowskiej w Olsztynie, tj.:
1. Kopi decyzji o warunkach zabudowy,
2. Kopi pozwolenia na budowę dla budynku handlowego i budynków mieszkalnych,
3. Projektu zagospodarowania działki wraz z częścią opisową i rysunkową,
4. Rzutów elewacji i przekrojów budynków mieszkalnych,
5. Kopi decyzji o przeniesieniu pozwolenia na nowego inwestora (jeżeli istnieje).

Treść odpowiedzi:
DOC, 84.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.324.2017 Wniosek - budowa budynków przy ul. Augustowskiej
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-12-29 11:53:22
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2017-12-29
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2018-01-05 14:06:57