• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.323.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - oferty w konkursie na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych

Data wpływu: 2017-12-28

Data odpowiedzi: 2018-02-07

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
Przekazania kopii wniosków ofertowych wybranych w o
twartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2018 - prowadzenie na terenie Miasta Olsztyna Środowiskowych Domów Samopomocy.
Forma przekazania informacji: przesłanie informacji pocztą elektroniczną.

Treść odpowiedzi:
DOC, 42.5 KB metryczka
PDF, 26,28 KB metryczka
PDF, 159,73 KB metryczka
PDF, 168,46 KB metryczka
PDF, 172,00 KB metryczka
PDF, 155,40 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.323.2017 Wniosek - oferty w konkursie na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-12-29 08:57:23
Wytworzył: Monika Michniewicz
Data wytworzenia: 2017-12-29
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-02-07 11:00:52