• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.322.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - plan zagospodarowania przestrzennego Jaroty-Południe

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2017-12-26

Data odpowiedzi: 2018-01-03

Treść wniosku:
Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji publicznej odnośnie:
- przewidywanego terminu sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy południowej granicy Miasta Olsztyna, o nazwie "JAROTY-POŁUDNIE" (uchwała nr LIX/924/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24-09-2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy południowej granicy Miasta Olsztyna", o nazwie "JAROTY-POŁUDNIE"),
- przewidywanego terminu wyłożenia projektu w/w planu do publicznego wglądu,
Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi w formie elektronicznej na adres email.

Treść odpowiedzi:
ODT, 34,41 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.322.2017 Wniosek - plan zagospodarowania przestrzennego Jaroty-Południe
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-12-29 08:45:00
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2017-12-29
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2018-01-11 14:37:42