• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.321.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - informacje na temat wybranych działek ewidencyjnych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2017-12-27

Data odpowiedzi: 2018-01-09

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z póź. zm.) wnoszę o:
1. podanie aktualnego przeznaczenia działek (np. budowlana, rekreacyjna, pod działalność usługową, etc.), znajdujących się na terenie miasta Olsztyna o nr ewidencyjnych:
a) 43/2 ob. Olsztyn 73 przy ul. Kościuszki (przyległa do tzw. "Manhattanu");
b) 27/2 na PI. Dunikowskiego ob. Olsztyn 70 (z Pomnikiem Wyzwolenia Ziemi Warmińskiej i Mazurskiej);
c) 16, 17/2, 18, 19 i 20 ob. Olsztyn 109 przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Głowackiego (vis a vis NBP);
d) 17/13,17/14 i 17/18 ob. Olsztyn 65 przy ul. Knosały (dojazd do Wydziału Komunikacji UM w Olsztynie);
2. podanie, czy na działkach, o które zapytano w punkcie nr 1, znajduje się wytyczony geodezyjnie pas drogowy, a jeśli tak, to jaki status ma znajdująca się na nim droga (publiczna czy wewnętrzna) oraz czy zajmuje ona cały obszar działki.
Informację proszę przesłać pocztą elektroniczną lub - w przypadku braku możliwości wysłania pocztą e-mail - w formie pisemnej.

Treść odpowiedzi:
DOC, 93.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.321.2017 Wniosek - informacje na temat wybranych działek ewidencyjnych
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-12-28 14:33:10
Wytworzył: Sławomir Machnik
Data wytworzenia: 2017-12-28
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2018-01-09 15:18:07