• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.320.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - projekt budowlany budynków ul. Ryszarda Knosały 7A i 7B

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2017-12-22

Data odpowiedzi: 2018-01-04

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
dokumentacji projektu budowlanego dla przedsięwzięcia zrealizowanego na działkach: 19/14; 19/16 obręb 65 (budynki mieszkalne o adresach 7A oraz 7B położone przy ulicy Ryszarda Knosały w Olsztynie).
Forma udostępnienie informacji: udostępnienie dokumentów do przeglądania (i ewentualnie kopiowania) w urzędzie.

Treść odpowiedzi:
Wnioskodawca zapoznał się z dokumentami w Urzędzie Miasta Olsztyna w dniu 04.01.2018r.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.320.2017 Wniosek - projekt budowlany budynków ul. Ryszarda Knosały 7A i 7B
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-12-27 11:51:17
Wytworzył: Grażyna Stabelska-Kopczyńska
Data wytworzenia: 2017-12-27
Odpowiedzialny: Grażyna Stabelska-Kopczyńska
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-01-17 09:40:35