• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.319.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - umowa zawarta z Prywatną Praktyką Stomatologiczną Maria Miłosz

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2017-12-21

Data odpowiedzi: 2017-12-28

Treść wniosku:
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U. 2016 r., poz. 1764) wnosimy o przesłanie w odpowiedzi następujących informacji:
1. Treść umowy zawartej z Prywatną Praktyką Stomatologiczną Maria Miłosz 10-691 Olsztyn, ul. Jeziołowicza 2 p. 130
2. Treść umowy powierzenia p. Marii Miłosz przetwarzania danych osobowych wrażliwych uczniów szkoły.
3. Wszystkich przesłanek legalności, na podstawie których przekazuje się rodzicom ofertę handlową wspomnianej prywatnej praktyki stomatologicznej.
4. Klauzulę zgody rodziców uczniów na odpłatne świadczenie usług stomatologicznych w szkole publicznej.
5. Upoważnienia wychowawców i osób dystrybuujących informacje handlowe prywatnej praktyki stomatologicznej do przetwarzania danych wrażliwych uczniów - danych medycznych.
5. Dane kontaktowe administratora bezpieczeństwa informacji szkoły.
6. Treść zarządzeń wdrażających obowiązujący w szkole system ochrony danych osobowych.
7. Wykaz zarejestrowanych zbiorów danych osobowych w rejestrze GIODO, jeśli nie został powołany ABI.

Treść odpowiedzi:
DOC, 42 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.319.2017 Wniosek - umowa zawarta z Prywatną Praktyką Stomatologiczną Maria Miłosz
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-12-27 11:48:17
Wytworzył: Mariusz Badura
Data wytworzenia: 2017-12-27
Odpowiedzialny: Mariusz Badura
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-12-29 12:44:53