• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.318.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - obsługa prawna gminy w 2016 roku

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro ds. Obsługi Prawnej

Data wpływu: 2017-12-20

Data odpowiedzi: 2018-01-03

Treść wniosku:
Wnoszę o  udzielenie mi informacji publicznej poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej, z którego wysyłam tę wiadomość:
1. kopii (skanów) wszystkich umów (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i kodeksu pracy) wiążących gminę, mających za przedmiot świadczenie na rzecz gminy  usług w zakresie obsługi prawnej, w tym reprezentację przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz przed organami ścigania i organami władzy publicznej;
2. nadto, o ile nie wynika to wprost z treści umowy, o wskazanie trybu w jakim doszło do wyboru podmiotu świadczącego usługi.
Wniosek niniejszy dotyczy umów zawartych w 2016 roku, a także umów zawartych wcześniej, a wykonywanych również w 2016 roku.

Treść odpowiedzi:
PDF, 497,64 KB metryczka
PDF, 1,87 MB metryczka
PDF, 9,30 MB metryczka
PDF, 2,10 MB metryczka
PDF, 1,34 MB metryczka
PDF, 3,22 MB metryczka
PDF, 1,28 MB metryczka
PDF, 3,66 MB metryczka
PDF, 3,75 MB metryczka
PDF, 459,42 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.318.2017 Wniosek - obsługa prawna gminy w 2016 roku
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-12-27 11:45:58
Wytworzył: Marzena Rudnicka-Dudziak
Data wytworzenia: 2017-12-27
Odpowiedzialny: Piotr Grzymowicz
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-01-03 14:43:36