• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.317.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - dokumenty dotyczące wycinki drzew nad jeziorem Długim

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie

Data wpływu: 2017-12-20

Data odpowiedzi: 2017-12-27

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
- wniosek ZDZiT o pozwolenie na wycinkę drzew (ponad 70 topól) nad jeziorem Długim wraz z załącznikami skierowanymi do Urzędu Marszałkowskiego (2017r.),
- pozwolenie na wycięcie drzew nad jeziorem Długim (ponad 70 topól) wydane przez Urząd Marszałkowski.
Forma udostępnienie informacji:
- przesłanie pocztą elektroniczną,
- udostępnienie dokumentów do przeglądania (i ewentualnie kopiowania) w urzędzie.

Treść odpowiedzi:
Do realizacji wniosku wskazano Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.317.2017 Wniosek - dokumenty dotyczące wycinki drzew nad jeziorem Długim
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-12-22 09:11:16
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2017-12-22
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-01-17 09:22:09