UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Petycje składane do Prezydenta Olsztyna

Przedmiot petycji:
Petycja dot. zakazu używania materiałów pirotechnicznych w miejscach publicznych także 31.12 i 1.01.

Data wpływu:
20-12-2017

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana:
Okręg Olsztyński Partii Razem

Komórka wiodąca odpowiedzialna za rozpatrzenie petycji:
Wydział Zarzdzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Treść petycji:
PDF, 710,37 KB metryczka

Przebieg postępowania:
PDF, 281,41 KB metryczka

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Petycja dot. zakazu używania materiałów pirotechnicznych w miejscach publicznych także 31.12 i 1.01.
Wprowadził do BIP: Joanna Miller
Data udostępnienia: 2017-12-22 08:16:08
Wytworzył: Mieczysław Wójcik
Data wytworzenia: 2017-12-22
Odpowiedzialny: Piotr Grzymowicz
Ostatnio modyfikował: Joanna Miller
Data modyfikacji: 2018-01-23 13:54:45