• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.316.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - dokumentacja budowy infrastruktury technicznej przy ul. majora Jana Piwnika

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2017-12-18

Data odpowiedzi: 2017-12-29

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
Dokumentacji projektowej i technicznej dotyczącej realizacji budowy infrastruktury technicznej przy ul. majora Jana Piwnika w Olsztynie - obręb 118 wraz z dokumentacją przedsięwzięć zrealizowanych uwzględniających oferty złożone w ramach przetargu na realizację zadań w tym obszarze oraz informację, czy projekt budowlany z listopada 2012r. (załącznik nr 1 decyzji nr II-82/2013 z dnia 12.02.2013r. stanowi własność Gminy Olsztyn?
Forma udostępnienie informacji: udostępnienie dokumentów do przeglądania (i ewentualnie kopiowania) w urzędzie.

Treść odpowiedzi:
DOC, 62 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.316.2017 Wniosek - dokumentacja budowy infrastruktury technicznej przy ul. majora Jana Piwnika
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-12-21 09:48:26
Wytworzył: Krzysztof Śmieciński
Data wytworzenia: 2017-12-21
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-12-29 13:58:16