• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.314.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzja o warunkach zabudowy nr I-137/2015

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2017-12-18

Data odpowiedzi: 2018-12-21

Treść wniosku:
Wnoszę o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie:
1. decyzji o warunkach zabudowy nr I-137/2015 z dnia 30 września 2015 r. (RMB.6730.15.2015). Proszę o informację, czy ww. decyzja jest ważna i ostateczna oraz czy nie toczą się obecnie postępowania w celu jej zmiany lub unieważnienia.
2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w Olsztynie na dz. ew. 199 i 233 w obrębie 142. Proszę o informację, czy dla ww. terenu został uchwalony plan lub czy toczą się obecnie prace związane z jego uchwaleniem.

Treść odpowiedzi:
ODT, 35,13 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.314.2017 Wniosek - decyzja o warunkach zabudowy nr I-137/2015
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-12-21 09:37:17
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2017-12-21
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2018-01-11 14:54:43