• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.312.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - dokumenty dotyczące działek na których posadowione są sieci gazowe

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2017-10-26

Data odpowiedzi: 2018-01-03

Treść wniosku:
Wniosek z dnia 2017-10-26:
(...) zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej poprzez wskazanie właścicieli oraz historii zmian numerów ewidencyjnych działki obecnie zaewidencjonowanej w katastrze nieruchomości obrębu Olsztyn pod numerami wskazanymi w punktach od 1 do 10 poniżej.
Ponadto prosimy o udostępnienie wszelkich posiadanych przez Gminę Olsztyn kopii/odpisów dokumentów (m.in. map, pozwoleń na budowę, uzgodnień, protokołów i innych) związanych z budową i eksploatacją niżej wymienionych sieci gazowych posadowionych na działkach:
1) 126-31/2
- gazociąg niskiego ciśnienia PE dn 225; L=14,84 m - rok budowy 1998,
- gazociąg średniego ciśnienia PE dn 160 L= 3,40 m - rok budowy 1984,
2) 22-38/2 ul. Sybiraków
- gazociąg niskiego ciśnienia DN 150 ST; L=33,28 m - rok budowy 1997,
3) 74-38 ul. M.J. Piłsudskiego
- przyłącze niskiego ciśnienia DN 50 ST, L= 10,63 m - rok budowy 1986,
4) 70-90 ul. Emilii Plater
- gazociąg niskiego ciśnienia DN 8 OST, L=21,12 m - rok budowy 1976,
- przyłącze niskiego ciśnienia DN 40 ST, L= 4,20 m - rok budowy 1977, '
5) 97-56/2 ul. Dworcowa 37
- gazociąg niskiego ciśnienia ST DŃ 200; L=1,88 m - rok budowy 1987,
6) 161-31/1 ul. Gębika
- gazociąg niskiego ciśnienia PE dn 125; L=4,25 m - rok budowy 2002,
7) 125-139 ul. Kubusia Puchatka
- gazociąg niskiego ciśnienia ST DN 150; L=10,38 m - rok budowy 1992,
- gazociąg niskiego ciśnienia ST DN 100, L= 9,73 m - rok budowy 1990,
8) 118-106/24 ul. Sikorskiego
- przyłącze niskiego ciśnienia ST DN 100, L= 4,14 m - rok budowy 1994,
9) 118-106/25 ul. Sikorskiego
- gazociąg niskiego ciśnienia PE dn 125; L=0,53 m - rok budowy 2015,
- gazociąg niskiego ciśnienia PE dn 90, L= 4,77 m - rok budowy 1995,
10) 114-266 ul. Sosnkowskiego
- przyłącze niskiego ciśnienia PE dn 90; L=17,58 m - rok budowy 1995.

Kolejny wniosek z dnia 2017-12-15:
Dot.: wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej budowy sieci gazowych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Olsztyn.
(...) zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej poprzez udostępnienie wszelkich posiadanych przez Gminę Olsztyn kopii/odpisów dokumentów, a w szczególności:
- pozwoleń na budowę oraz tytułów prawnych do dysponowania nieruchomością,
- decyzji administracyjnych przyznających prawo wstępu i korzystania z niżej wymienionych nieruchomości będących Państwa własnością,
- map, uzgodnień, protokołów i innych dokumentów związanych z budową i eksploatacją niżej wymienionych sieci gazowych posadowionych na działkach:
1) 161-31/1 ul. Gębika KW OL10/00009370/0
- gazociąg niskiego ciśnienia PE dn 125; L=4,25 m - rok budowy 2002,
2) 125-139 ul. Kubusia Puchatka KW OL10/00009370/0
- gazociąg niskiego ciśnienia ST DN 150; L=10,38 m - rok budowy 1992,
- gazociąg niskiego ciśnienia ST DN 100, L= 9,73 m - rok budowy 1990,
3) 118-106/24 ul. Sikorskiego KW OL10/00009372/4
- przyłącze niskiego ciśnienia ST DN 100, L= 4,14 m - rok budowy 1994,
4) 118-106/25 ul. Sikorskiego KW OL10/00009372/4
- gazociąg niskiego ciśnienia PE dn 125; L=0,53 m - rok budowy 2015,
- gazociąg niskiego ciśnienia PE dn 90, L= 4,77 m - rok budowy 1995,
5) 114-266 ul. Sosnkowskiego KW OL10/00009372/4
- przyłącze niskiego ciśnienia PE dn 90; L=17,58 m - rok budowy 1995,
6) 118-90/13 ul. Sucharskiego KW OL10/00009372/4
- gazociąg niskiego ciśnienia DN 63 ST; L=10,86 m - rok budowy 1992,
7) 118-95/1 ul. Sosnkowskiego KW OL10/00009372/4
- gazociąg niskiego ciśnienia PE dn 90; L=15,23 m - rok budowy 1995,
8) 112-215 ul. Andersa KW OL10/00009372/4
- przyłącze niskiego ciśnienia DN 50 ST, L= 4,08 m - rok budowy 1994,
- gazociąg niskiego ciśnienia DN 65 ST, L=14,49 m - rok budowy 1994,
- przyłącze niskiego ciśnienia DN 40 ST, L= 10,20 m - rok budowy -bd,
9) 118-95/2 ul. Sosnkowskiego KW OL10/00009372/4
- gazociąg niskiego ciśnienia PE dn 90, L= 11,16 m - rok budowy 1995,
10) 126-244 ul. Dolna KW OL10/00009383/4
- gazociąg niskiego ciśnienia ST DN 100; L=13,82 m - rok budowy 1979,
11) 125-130/13 ul. Smerfów KW OL10/00009386/5
- gazociąg średniego ciśnienia PE dn 160; L= 29,35 m - rok budowy 2008,
12) 125-131/15 ul. Smerfów KW OL10/00009386/5
- gazociąg średniego ciśnienia PE dn 160; L=56,89 m - rok budowy 2008,
13) 125-134/19 ul. Bajkowa KW OL10/00009386/5
- gazociąg średniego ciśnienia PE dn 160, L= 17,07 m - rok budowy 2008,
14) 125-58 ul. E. Wiecherta KW OL10/00009386/5
- gazociąg niskiego ciśnienia ST DN 80 L=6,77 m - rok budowy 1991.
15) 118-56/1 ul. Bartąska KW OL10/00009386/5
- gazociąg średniego ciśnienia PE dn 110 L= 143,34 m, rok budowy 1991.
16) 125-12/6 ul. Wilczyńskiego KW OL10/00009386/5
- przyłącze niskiego ciśnienia ST DN 50 L= 1,60 m, rok budowy 1998.
- gazociąg niskiego ciśnienia PE dn 225 L= 130.58 m, rok budowy 1999:
- gazociąg niskiego ciśnienia PE dn 200 L= 134 16 m. rok budowy 1998:
- gazociąg średniego ciśnienia PE dn 160 L= 134,22 m, rok budowy 1984;
- przyłącze niskiego ciśnienia PE dn 63 L= 12,97 m, rok budowy 1992
17) 125-137/13 ul. Witosa KW OL10/00009386/5
- gazociąg niskiego ciśnienia PE dn 90 L= 14,00 m - brak danych dot. rok budowy,
18) 69-31/1 ul. Żołnierska KW OL10/00009386/5
- przyłącze niskiego ciśnienia DN 50 ST L= 0,43m, rok budowy 1985;
- przyłącze niskiego ciśnienia DN 50 ST L= 5,06 m, rok budowy 1985;
- gazociąg niskiego ciśnienia DN 100 ST L= 27,73 m, rok budowy 1991;
- sieć nieczynna L= 4,84 m
19) 36-4/7 ul. Bałtycka KW OL10/00009490/7
- gazociąg średniego ciśnienia PE dn 100 L= 29,98m, rok budowy 2013;
- gazociąg średniego ciśnienia PE dn 63 L= 121,43 m, rok budowy 2002;
- przyłącze średniego ciśnienia ST DN 50 L= 1,07 m, rok budowy 1986,
20) 40-69/1 ul. Bałtycka KW OL10/00009500/1
- przyłącze ś/c PE dn 40 L= 40,80 m, rok budowy 2008.

Treść odpowiedzi:
DOC, 86 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.312.2017 Wniosek - dokumenty dotyczące działek na których posadowione są sieci gazowe
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-12-20 14:00:17
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2017-12-20
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2018-01-04 11:28:56