UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Petycje składane do Prezydenta Olsztyna

Przedmiot petycji:
Petycja w sprawie natychmiastowego wprowadzenia zakazu ruchu wszystkich pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony na ulicach Oficerskiej i Juliana Fałata w Olsztynie

Data wpływu:
05-12-2017

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana:
Podmiot nie wyraził zgody na podanie jego nazwy

Komórka wiodąca odpowiedzialna za rozpatrzenie petycji:
Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie

Treść petycji:
PDF, 911,16 KB metryczka

Przebieg postępowania:
PDF, 377,30 KB metryczka

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Petycja w sprawie natychmiastowego wprowadzenia zakazu ruchu wszystkich pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony na ulicach Oficerskiej i Juliana Fałata w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-12-20 12:04:46
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2017-12-20
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-01-26 11:25:01