• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.311.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - umowy zawierane z EURO-ALIANS Pracownia Projektowa sp. z o.o.

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Jednostka Realizująca Projekt V

Data wpływu: 2017-12-14

Data odpowiedzi: 2017-12-27

Treść wniosku:
Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (tj. z dnia 19 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2058), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Czy EURO-ALIANS Pracownia Projektowa sp. z o.o. w Gdańsku (adres siedziby: ul. Marusarzówny 2/22, 80-288 Gdańsk, KRS: 0000085773 NIP: 5841024355) jest stroną umów zawartych z Miastem Olsztyn? W takim przypadku wnoszę o udostępnienie kopii zawartych umów z EURO-ALIANS Pracownia Projektowa sp. z o.o., które są obecnie realizowane, zostały zrealizowane i nie zostały rozliczone, oraz których realizacja ma dopiero nastąpić.
2. Czy EURO-ALIANS Pracownia Projektowa sp. z o.o. w Gdańsku posiada wymagalne lub niewymagalne należności w stosunku do Miasta Olsztyn? Wnoszę o wskazanie wysokości każdej z poszczególnych należności posiadanych przez EURO-ALIANS Pracownia Projektowa sp. z o.o. w Gdańsku w stosunku do Miasta Olsztyn wraz z podaniem tytułu powstania każdej z tych należności.
Jednocześnie w oparciu o treść art. 12 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku wnoszę o przesłanie każdego z wymienionych wyżej dokumentów na adres poczty elektronicznej.

Treść odpowiedzi:
DOC, 83 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.311.2017 Wniosek - umowy zawierane z EURO-ALIANS Pracownia Projektowa sp. z o.o.
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-12-18 14:32:57
Wytworzył: Andrzej Karwowski
Data wytworzenia: 2017-12-18
Odpowiedzialny: Piotr Grzymowicz
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-12-29 13:12:39