• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.310.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - dokumenty dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Ukiel

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2017-12-14

Data odpowiedzi: 2018-01-04

Treść wniosku:
W oparciu o przepis art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie przekazania kserokopii dokumentacji prac planistycznych wraz z dokumentacją strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Ukiel, rejon Likusy w Olsztynie uchwalonego uchwałą Nr XIV/171/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 sierpnia 2007 r.
Zobowiązuję się pokryć wszelkie koszty związane z udostępnieniem żądanych informacji. Jednocześnie informuję, iż powyższe koszty uiszczę osobiście w dniu osobistego odebrania kserokopii dokumentacji. Proszę o telefoniczne powiadomienie o możliwości odebrania kserokopii dokumentacji.

Treść odpowiedzi:
Wnioskodawca w dniu 4 stycznia 2018 r. odebrał kopię dokumentacji planistycznej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Ukiel, rejon Dajtki w Olsztynie.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.310.2017 Wniosek - dokumenty dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Ukiel
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-12-18 14:27:12
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2017-12-18
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2018-01-11 14:45:57