• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.309.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - platforma elektronicznych zamówień publicznych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2017-12-14

Data odpowiedzi: 2017-12-22

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1764) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
Czy zamierzacie Państwo korzystać z komercyjnej platformy elektronicznych zamówień publicznych w związku z obowiązkiem używania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia od 18 października 2018 r., wynikającym z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych?

Treść odpowiedzi:
PDF, 340,49 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.309.2017 Wniosek - platforma elektronicznych zamówień publicznych
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-12-18 14:20:31
Wytworzył: Barbara Tulibacka
Data wytworzenia: 2017-12-18
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Andrzej Rodziewicz
Data modyfikacji: 2017-12-22 14:31:11