• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.308.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - operat szacunkowy lokalu ul. Stare Miasto 24/25 lok. 8

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2017-12-07

Data odpowiedzi: 2017-12-18

Treść wniosku:
W trybie dostępu do informacji publicznej proszę o udostępnienie operatu szacunkowego sporządzonego dla lokalu niemieszkalnego nr 8, znajdującego się na III piętrze budynku nr 24/25, położonego przy ul. Stare Miasto w Olsztynie wraz ze sprzedażą udziału 6/100 w częściach wspólnych budynku oraz sprzedażą udziału w gruncie (obręb 64, działka nr 112, o pow. 271 m2, opisana  w księdze wieczystej KW Nr OL1O/00009921/8).
Dokument proszę przesłać w formie skanu na e-mail.

Treść odpowiedzi:
DOC, 89.5 KB metryczka
PDF, 4,32 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.308.2017 Wniosek - operat szacunkowy lokalu ul. Stare Miasto 24/25 lok. 8
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-12-15 11:59:34
Wytworzył: Blanka Krukowska
Data wytworzenia: 2017-12-15
Odpowiedzialny: Blanka Krukowska
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2017-12-18 14:56:03