• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.306.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - dokumenty przesyłane za pośrednictwem ePUAP w 2017 roku

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Informatyki

Data wpływu: 2017-12-13

Data odpowiedzi: 2017-12-18

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej na temat funkcjonowania platformy ePUAP w Państwa jednostce. Interesuje mnie w szczególności ile pism wpłynęło do Państwa jednostki za pośrednictwem ePUAP oraz ile spraw zostało załatwionych za pośrednictwem platformy w okresie od stycznia 2017 do listopada 2017 roku?
Wnioskowaną informację proszę przesłać na moją skrzynkę ePUAP.

Treść odpowiedzi:
W odpowiedzi na Pani wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 13 grudnia 2017 rok dotyczący funkcjonowania platformy ePUAP w urzędzie informuję, że w okresie od stycznia 2017 roku do końca listopada 2017 roku wpłynęło na skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Olsztyna 3 959 dokumentów elektronicznych i tyle też spraw zostało załatwionych.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.306.2017 Wniosek - dokumenty przesyłane za pośrednictwem ePUAP w 2017 roku
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-12-15 10:53:37
Wytworzył: Rafał Ruchlewicz
Data wytworzenia: 2017-12-15
Odpowiedzialny: Rafał Ruchlewicz
Ostatnio modyfikował: Karol Tabaka
Data modyfikacji: 2017-12-18 09:49:02