• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.305.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - liczba zarejestrowanych pojazdów i uprawnień kat. B w latach 2012-2016

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Komunikacji

Data wpływu: 2017-12-13

Data odpowiedzi: 2017-12-21

Treść wniosku:
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej, a szczegółowy tryb udzielania informacji publicznej określa ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198),
Dlatego uprzejmie wnoszę o udostępnienie danych dotyczących:
- liczby zarejestrowanych samochodów w Olsztynie w 2012 r.
- liczby zarejestrowanych samochodów w Olsztynie w 2013 r.
- liczby zarejestrowanych samochodów w Olsztynie w 2014 r.
- liczby zarejestrowanych samochodów w Olsztynie w 2015 r.
- liczby zarejestrowanych samochodów w Olsztynie w 2016 r.
Uprzejmie wnoszę o udostępnienie danych dotyczących także:
- liczby obowiązujących uprawnień do kierowania pojazdami kat. B w Olsztynie w 2012 r.
- liczby obowiązujących uprawnień do kierowania pojazdami kat. B w Olsztynie w 2013 r.
- liczby obowiązujących uprawnień do kierowania pojazdami kat. B w Olsztynie w 2014 r.
- liczby obowiązujących uprawnień do kierowania pojazdami kat. B w Olsztynie w 2015 r.
- liczby obowiązujących uprawnień do kierowania pojazdami kat. B w Olsztynie w 2016 r.

Uzupełnienie wniosku z dnia 20-12-2017r.
Bardzo dziękuję za wszystkie dane. W treści dotyczącej praw jazdy kat. B, chodzi o liczbę obowiązujących praw jazdy kat. B w poszczególnych latach.

Treść odpowiedzi:
Odpowiedź przesłana w dniu 20-12-2017r.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.12.2017 w załączeniu przekazuję skany wygenerowanych raportów z pojazdów aktywnych z podziałem na rodzaj na koniec danego roku.
Na dzień 13.12.2017 aktywnych pojazdów ogółem: 162.100
Na dzień 31.12.2016 aktywnych pojazdów ogółem: 158.643
Na dzień 31.12.2015 aktywnych pojazdów ogółem: 154.286
Na dzień 31.12.2014 aktywnych pojazdów ogółem: 150.892
Na dzień 31.12.2013 aktywnych pojazdów ogółem: 147.697
Na dzień 31.12.2012 aktywnych pojazdów ogółem: 137.861
Ponadto jeszcze raz proszę o doprecyzowanie żądania w części dotyczącej liczby obowiązujących uprawnień kat. "B" w poszczególnych latach. Proszę o udzielenie odpowiedzi w terminie 7 dnia od dnia otrzymania tego maila, w przeciwnym wypadku żądanie w części dotyczącej praw jazdy pozostawimy bez rozpoznania.
Osoby do kontaktu:
rejestracja pojazdów: Hanna Mancewicz tel. 89 535 99 04 wew.28
prawa jazdy: Danuta Jakubowska-Kosińska tel. 89 535 99 04 wew. 36

Odpowiedź przesłana w dniu 21-12-2017r.
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej podaję poniżej liczby wydanych w Olsztynie nowych praw jazdy kat. B w poszczególnych latach:
2008r.: 3752
2009r.: 3576
2010r.: 2730
2011r.: 2420
2012r.: 2735
2013r.: 1763
2014r.: 1292
2015r.: 1635
2016r.: 1641 do 21.12.2017r.: 1334.
W załączeniu przekazuję również skany raportów z pojazdów aktywnych z podziałem na rodzaj na koniec danego roku.
Na dzień 31.12.2012 aktywnych pojazdów ogółem: 147.861
Na dzień 31.12.2011 aktywnych pojazdów ogółem: 148.479
Na dzień 31.12.2010 aktywnych pojazdów ogółem: 149.278
Na dzień 31.12.2009 aktywnych pojazdów ogółem: 144.839
Na dzień 31.12.2008 aktywnych pojazdów ogółem: 142.105
Osoby do kontaktu:
rejestracja pojazdów: Hanna Mancewicz tel. 89 535 99 04 wew. 28
prawa jazdy: Danuta Jakubowska-Kosińska tel. 89 535 99 04 wew. 36
JPG, 246,83 KB metryczka
JPG, 247,79 KB metryczka
JPG, 246,76 KB metryczka
JPG, 250,15 KB metryczka
JPG, 246,04 KB metryczka
JPG, 275,68 KB metryczka
JPG, 275,03 KB metryczka
JPG, 272,78 KB metryczka
JPG, 279,48 KB metryczka
JPG, 291,35 KB metryczka
JPG, 274,85 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.305.2017 Wniosek - liczba zarejestrowanych pojazdów i uprawnień kat. B w latach 2012-2016
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-12-14 08:12:12
Wytworzył: Danuta Jakubowska-Kosińska
Data wytworzenia: 2017-12-14
Odpowiedzialny: Danuta Jakubowska-Kosińska
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Kostrzewa-Stabryła
Data modyfikacji: 2017-12-21 14:48:54