• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.304.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Program Operacyjny na lata 2018-2020

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Data wpływu: 2017-12-08

Data odpowiedzi: 2017-12-15

Treść wniosku:
Uprzejmie proszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:
- treść projektu "Programu operacyjnego na lata 2018-2020" przekazanego członkom MRBRD;
- informacja o autorze ww. projektu;
- lista spotkań, na których pracowano nad projektem "Programu…";
- protokoły oraz listy obecności z ww. spotkań;
- kopie lub wykaz zaproszeń na ww. spotkania, w szczególności: forma zaproszenia, data i adresaci zaproszeń;
- wykaz zmian w stosunku do projektu (pkt 1) wraz z uzasadnieniem;
- protokół z posiedzenia MRBRD, na którym przyjęto ostateczną wersję "Programu…";
- informacja o dacie przekazania Prezydentowi Olsztyna przyjętego projektu.
Forma i sposób udostępnienia: pliki komputerowe przesłane pocztą elektroniczną.

Treść odpowiedzi:
PDF, 571,45 KB metryczka
DOCX, 811,13 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.304.2017 Wniosek - Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Program Operacyjny na lata 2018-2020
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-12-13 08:16:31
Wytworzył: Mieczysław Wójcik
Data wytworzenia: 2017-12-13
Odpowiedzialny: Mieczysław Wójcik
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-01-10 15:28:49