• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.303.2017

Nazwa sprawy: Wniosek - wniosek o dofinansowanie projektu "Cyfrowy Olsztyn"

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Data wpływu: 2017-12-04

Data odpowiedzi: 2017-12-22

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
Wniosek o dofinansowanie projektu "Cyfrowy Olsztyn" wraz ze wszystkimi załącznikami (nr wniosku RPWM.03.01.00-28-0048/17).
Forma udostępnienia informacji: przesłanie pocztą elektroniczną.

Treść odpowiedzi:
PDF, 2,20 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.303.2017 Wniosek - wniosek o dofinansowanie projektu "Cyfrowy Olsztyn"
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2017-12-11 12:18:59
Wytworzył: Marek Malinowski
Data wytworzenia: 2017-12-11
Odpowiedzialny: Marek Malinowski
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2018-01-04 12:43:26